Konzultace

Centrum nabízí kolegům a studentům (Ph.D., DBA, MBA) pravidelné konzultace, v kterých mohou diskutovat svůj výzkum v jeho různých fázích (identifikace výzkumné otázky, rešerše, metodika sběru a vyhodnocení dat, publikační strategie, peer-review) s publikujícími autory.

Pro AR 2023/2024 nabízíme:

Téma a metodika Konzultant Termín Místo
Kvantitativní výzkum; analýza dat; programování; recenzní řízení a publikování (volba časopisu, publikační strategie)
Štěpán Bahník úterý 13:00-14:00 (po předchozí domluvě e-mailem; možnost i on-line) RB425
Kvantitativní analýza dat, systematická rešerše literatury (výzkum podnikání, inovace, podniková ekonomika); recenzní řízení a publikování (volba časopisu, publikační strategie)
Ondřej Dvouletý po předchozí domluvě e-mailem dle domluvy
Identifikace a rozvinutí výzkumné otázky; teoretický model; experimentální metody Petr Houdek pátek 12:00-13:00 (po předchozí domluvě e-mailem) RB423, resp. oběd (menza, AK, U Houdků)
Kvalitativní výzkum; definice výzkumné otázky a designu výzkumu; analýza dat, psaní kvalitativního článku Zuzana Chytková po předchozí domluvě e-mailem RB402
Systematická rešerše literatury; tradiční metody analýzy dat (korelace, regrese, SEM ad.) Ondřej Machek pondělí 8:30-9:30 (po předchozí domluvě e-mailem) RB325