Složení vědecké rady

Externí členové Vědecké rady FPH

Ing. Bohumír Andrla  ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., manažer logistiky
Ing. Rut Bízková členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Mgr. Kateřina Bohuslavová, MSc. ČEZ, Chief Sustainability Officer
Ing. Arch. Naděžda Goryczková Národní památkový ústav, generální ředitelka
doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. EUBA, Obchodná fakulta, děkan
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA AMSP ČR, předseda představenstva; APOGEO, zakladatel
Dr. Elisabeth Radek Frankfurt School of Finance & Management, Programme Manager
Ing. Petr Knap, MBA EY Česká republika, partner
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. UTB, Fakulta managementu a ekonomiky, prorektorka
Ing. Barbora Kročková Forbes, CEO
PhDr. Alena Křížková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, vedoucí oddělení Gender & sociologie
Mgr. Karel Ksandr Národní technické muzeum, generální ředitel
Ing. Zdeňka Matoušková, Ph.D. Nestlé Česko s.r.o., Head of HR CZ&SK
Ing. Petr Očko, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek
prof. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského, Fakulta managmentu, Katedra stratégie a podnikania, vedoucí
Ing. František Piškanin HOPI HOLDING a.s., majitel společnosti
Ing. Ladislav Profota Metrostav, a.s., personální ředitel
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. UJEP, Fakulta sociálně ekonomická, proděkan
RNDr. Pavel Sobíšek UniCredit Bank, hlavní ekonom
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. MUNI, Ekonomicko-správní fakulta, proděkan
Dr. Andreas Ueltzhöffer UEPA advokáti s.r.o.
Oto Wichterle Wikov Industry, majitel

Interní členové Vědecké rady FPH

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Děkan fakulty
Ing. Hana Lorencová, Ph.D. Proděkanka pro pedagogickou činnost, statutární zástupce
doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy, vedoucí Katedry strategie
doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. Proděkan pro výzkum a doktorské studium
doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Proděkan pro komunikaci a corporate relations
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Vedoucí Katedry arts managementu
PhDr. Ilja Šmíd Katedra arts managementu
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Katedra manažerské psychologie a sociologie
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Vedoucí Katedry podnikání, prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc Katedra podnikání
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Vedoucí Katedry logistiky
Ing. Petr Jirsák, Ph.D. Katedra logistiky, zástupce vedoucího
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Vedoucí Katedry marketingu
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph. D. Vedoucí Katedry manažerské ekonomie
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. Vedoucí Katedry personalistiky, předseda AS VŠE
Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. Vedoucí  Katedry managementu
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Katedra managementu
doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Katedra managementu
doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. Katedra strategie, předseda AS FPH