Složení vědecké rady

Externí členové Vědecké rady
Ing. Arch. Naděžda Goryczková Národní památkový ústav, generální ředitelka
Ing. Silke Horáková, CSc. Albatros Media a.s., spolumajitelka
Ing. Petr Knap, MBA EY Česká republika, partner
Mgr. Karel Ksandr Národní technické muzeum, generální ředitel
prof. Ing. Peter Markovič, Ph.D. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, děkan
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Katedra managementu, vedoucí
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. Odborná poradkyně
Ing. Pavel Pilát Metrostav a.s., odborný konzultant
doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského, Fakulta managmentu, Katedra stratégie a podnikania, vedoucí
Ing. František Piškanin HOPI HOLDING a.s., majitel společnosti
Ing. Ladislav Profota Metrostav a.s., personální ředitel
doc. Ing. Marie Přibová, CSc. Marketingová konzultantka
Ing. Jiří Rusnok Česká národní banka, guvernér
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. Odborná poradkyně
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Odborná poradkyně
Ing. Vladimír Starosta O. K. Trans Praha spol. s r.o., společník firmy ČESMAD-Bohemia, prezident
Ing. Martin Štrupl Hamé s.r.o., generální ředitel
Dr. Andreas Ueltzhöffer UEPA advokáti s.r.o.
Ing. Milan Vašina Odborný konzultant
 

Členové Fakulty podnikohospodářské VŠE

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Děkan fakulty
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Proděkan pro zahraniční vztahy, statutární zástupce
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Proděkanka pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, Katedra podnikání, vedoucí
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Proděkan pro spolupráci s praxí a PR, Katedra marketingu, vedoucí
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy, Katedra strategie, vedoucí
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Katedra managementu, vedoucí
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Katedra manažerské psychologie a sociologie, vedoucí
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Katedra logistiky, vedoucí
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. Katedra personalistiky, vedoucí
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Katedra arts managementu, vedoucí
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Katedra manažerské ekonomie, vedoucí
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Katedra manažerské psychologie a sociologie, zástupce vedoucí katedry
PhDr. Ilja Šmíd Katedra arts managementu
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. Katedra strategie
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu
prof. Ing. Petr Pernica, CSc. Katedra logistiky
prof. Ing. Milan Malý, CSc. Katedra managementu