Termíny

26.10.2017 11:45 - Seminář Interní grantová soutěž 2018

28.11.2017 09:30 - Workshop Design experimentů

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Bc. Šárka Bendová, MSc Employer Branding jako budování značky zaměstnavatele Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Dipl.-Bw. (FH) Uwe Bergold Innovatives Investment-Konzept im Rahmen der Makroökonomischen Zyklik Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 2 kombinovaná
Mgr. Eva Blažková Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 4 kombinovaná
Ing. Maksim Bryntsev Teorie cen finančních aktiv: analýza založená na dynamických modelech Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. David Cesar Zákaznická zkušenost s bankovními produkty Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Pavel Cesnek Krizové řízení a restukturalizace průmyslových podniků -- analýza, identifikace a aplikace optimálního postupu restukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 5 kombinovaná
Bc. Daniel Cisar, MBA Dopady implementácie Industry 4.0 technologií na Warehouse Management proces a integrácia do Supply Chain Management infraštruktúry Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 2 kombinovaná
Mgr. Radek Černý, DiS. Organizační změny jako traumatický zážitek Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Veronika Červinská, DiS. Vliv internalizace externích nákladů na efektivnost místní a regionální dopravy v příležitostné osobní dopravě Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 5 kombinovaná
Igor Denisov Organization architecture of Czech and foreign companies Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 3 prezenční
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc Podnikatelská aktivita a možnosti její podpory prostřednictvím veřejných politik Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Kateřina Gawthorpe ALTERNATIVE CURRENCIES: MATHEMATICAL EXAMINATION Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 4 prezenční
Mgr. Jakub Grosman Název práce Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 3 kombinovaná
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA Indian Assigned Expatriates and Indian Students in the Host Country: The Focus on Social Supports Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jiří Hájek Stanovení struktury produktového portfolia Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Jiří Havelka, LLM Může vhodná strategie udělat zaměstnance šťastnějším a firmu výkonnější? Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Kristýna Havlová Vliv aplikovaného systému účetního výkaznictví na finanční ukazatele významných firem Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 4 kombinovaná
Lic. Christian Hitz Method of measurement for Corporate and IT Governance. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Josef Basl, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Majra Hodžić, BA (Hons) Projektový management: rozvoj správy projektů (Project Governance) Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 2 prezenční
Ing. Martina Honcová Sponzoring sportovních akcí jako součást strategie firmy Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 prezenční
Ing. Vladimír Hönig Rozvoj trhu obnovitelných paliv Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 prezenční
Mgr. Pavlína Honsová Pluralita v koučování Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 3 prezenční
Štěpánka Hronová Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2 kombinovaná
Ing. James Huňak Význam segmentu obchodních cestujících v letecké osobní dopravě Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 4 prezenční
Ing. Jakub Jančík Reporting a měření logistických procesů Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 4 prezenční
PhDr. Helena Jonášová Ekonomická evaluace kulturních institucí Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Ing. Jana Kalousová Globalizace a její vliv na systémy kvality služeb v cestovním ruchu Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jana Boučková, CSc. 4 kombinovaná
Marina Kim Cross-Cultural Management Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Petr Knap, MBA Předpoklady úspěšného rozvoje Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích ČR: manažerský model Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Jana Kolářová Svobodné firmy v České republice z pohledu leadershipu Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 4 prezenční
Ing. Michal Konvalinka Vliv způsobu řízení vzdělávacích institucí na kvalitu výstupu žáků Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 prezenční
Laurencia Safitri Krismadewi, MMBA Economic Development Strategies : A comparative study relation of the adoption of outsourcing in Indonesia Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 3 prezenční
JUDr. Jan Kubálek Oddlužení zákonná úprava, představa a realita Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Klára Kubíčková Hodnocení dopadů investičních projektů s podporou z veřejných zdrojů Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Monika Kuzma Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Radka Lankašová Mediation as a conflict management tool in companies Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Dušan Litva Vplyv európskej integrácie na podnikateľské prostredie a podniky v Českej republike Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Lee Louda Problematika efektivity insolvenčních řízení, zvláště pak problematika vztahu reorganizací a konkurzů v českém insolvenčním prostředí. Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jan Mareš Trénink mladých nezaměstnaných v přípravě podnikatelského modelu Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Mgr. Jiří Mařík Kritéria pro hodnocení efektivity marketingu v malých a středních firmách Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 4 kombinovaná
Bc. Jana Medonosová, MSc Srovnání spotřebitelského chování ve virtuálním (online) a reálném (offline) světě Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. Veronika Motlová Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Ladislav Možný, MBA Strategie firem v síťových odvětvích Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Mgr. Marek Novinský Bariéry tržní orientace v českých firmách (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 kombinovaná
Mgr. Ing. Petr Obergruber Behaviorálně ekonomické determinanty pracovního výkonu Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 5 kombinovaná
Warsame Osmar Management of a Racial/Ethnic Workforce in Healthcare: A Critical Analysis of Physicians’ Migration to Germany and the Impact of Racial Colour-blind Practices on Interracial Doctor–Patient Interactions Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Vojtěch Paleta Sustainable development of global enterprise Katedra strategie - FPH prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 4 kombinovaná
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA Analýza managementu udržitelnosti v nadnárodních společnostech Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 3 prezenční
Dipl.-Ing. Roman Pernica HR marketing s důrazem na podporu bezpečného chování v prostředí globální firmy Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Karel Pernica Analýza misí a vizí předních společností v působících v ČR a střední Evropě Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Pavla Petrová Kulturní politika v oblasti umění z pohledu umělecké institucionální infrastruktury, přístupu k financování a dalším druhům podpory: Středoevropská zkušenost v porovnání s vybranými zeměmi Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 4 kombinovaná
Ing. Marek Poč HR Scorecard jako nástroj strategického řízení lidských zdrojů Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Ilona Polents Reporting and monitoring of corporate social responsibility Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Tomáš Poucha Měření efektivity zaměstnanců Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 5 kombinovaná
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA Podnikání žen Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Iva Prokopová Strategie HR marketingu v IT Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 2 kombinovaná
Peter Qvist-Sorensen, M.Sc. Expanding Industrial Services - Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Ing. Martin Rey Management kulturních eventů v multikulturním prostředí Evropy. Komparace metropolí: Amsterdam, Londýn, Praha. Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Anna Roubíčková Videoherní průmysl v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 2 prezenční
Ing. Jan Rožek Customer Lifetime Value - název bude upřesněn Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Dipl.-BW (FH) Thomas Schiller Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer Business Model & IT Costs Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Mgr. Adriana Starostová Senzorické aspekty produktů: Vůně jako prostředek produktové inovace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Michal Straka Management těles v populární hudbě Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 4 prezenční
Ing. Radomír Šimek Technické vzdělávání v České republice jako bezpodmínečný předpoklad budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Lenka Šimková Metodika rozhodování o alokaci článků v logistickém řetězci Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 4 prezenční
Ing. Pavel Šlégr Controlling a interní audit v krizovém řízení podniku Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 5 kombinovaná
Marie Šnajderová Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve vrcholovém managementu organizací v České republice, Velké Británii a v Rusku Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Václav Špetlík Dotační politika EU ve vybrané oblasti Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 2 prezenční
Ing. Marie Štěpánková Angažovanost pracovníků vysílaných na práci do zahraničí, jejich odměňování, rozvoj a způsoby stabilizace ve firmě Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Daniel Šubrt Česká klubová hudební scéna jako perspektivní součást kreativních průmyslů a její dopady na ekonomiku ČR Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 3 prezenční
PhDr. Irena Tyslová Turismus - animační nástroj kultury Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 5 kombinovaná
Ing. Marek Vich Application of Relational Mindfulness in Management Education: Development and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT) Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 4 kombinovaná
Martin Viktora Procesní a organizační inovace v managementu správy soudů a státních zastupitelství České republiky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2 kombinovaná
Ing. Klára Vítečková Specifika managementu generace YZ Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 2 prezenční
Marie Vítová Dušková Stárnutí publika klasické hudby - fenomén "Grey Wave" (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 prezenční
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. Business Semantic Management and Data Governance Programs and Their Impact on Financial Reporting Systems and Corporate Financial Performance Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 2 kombinovaná
Jan Vořechovský Metodiky ekonomické evaluace v oblasti kultury a památkové péče Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Libor Witassek, MBA ORGANIC LEAN – NOVÉ MYŠLENÍ PRO EVROPSKÉ PODNIKY Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Martin Zelený Analýza sekundárního trhu s hudebními nástroji v České republice Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 4 prezenční