Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Ing. Denis Abdullin Ekonometrická analýza vnějších vlivů na ekonomiku. Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Samer Alwan Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Michal Andera Vliv osoby podnikatele na řízení růstu firmy Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5 kombinovaná
Warsame Bauer German Hospitals For Diversity Recruiting: The Costs Of Racial Stigma In The Workplace Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 3 kombinovaná
Bc. Šárka Bendová, MSc Employer Branding jako budování značky zaměstnavatele Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 3 kombinovaná
Dipl.-Bw. (FH) Uwe Bergold Innovatives Investment-Konzept im Rahmen der Makroökonomischen Zyklik Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 1 kombinovaná
Mgr. Eva Blažková Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 3 kombinovaná
Ing. Maksim Bryntsev Teorie cen finančních aktiv: analýza založená na dynamických modelech Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. David Cesar Zákaznická zkušenost s bankovními produkty Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Pavel Cesnek Krizové řízení a restukturalizace průmyslových podniků -- analýza, identifikace a aplikace optimálního postupu restukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 4 kombinovaná
Bc. Daniel Cisar, MBA Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Tomasz Bronislaw Czapran Diversity Management in Multicultural Environment Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Radek Černý, DiS. Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Veronika Červinská, DiS. Vliv internalizace externích nákladů na efektivnost místní a regionální dopravy Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 4 kombinovaná
Igor Denisov Organization architecture of Czech and foreign companies Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 2 prezenční
Mgr. Anica Djokić, MBA Český spotřebitel v cestovním ruchu - profil a segmentace českého spotřebitelé, analýza procesů rozhodování ve výběru dovolené Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Lukáš Dospíšil, MBA Transformace národní pobočky - nové formy obsluhy klienta (ČSOB) Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 2 prezenční
Ing. Dana Dvořáková Změna podnikatelského modelu Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc Vyhodnocování dopadů podpory formou finančních nástrojů na podnikatelskou aktivitu v ČR Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Jakub Erlitz Alternativní metody řešení sanačního způsobu úpadku: vliv controllingu pracovního kapitálu Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Martina Fischerová Hodnoty a očekávání Generace Y ve vztahu k (sebe)řízení pracovní kariéry Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Kateřina Gawthorpe ALTERNATIVE CURRENCIES: MATHEMATICAL EXAMINATION Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Denisa Grešlová Manžerské mentální modely Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 prezenční
Mgr. Jakub Grosman Název práce Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 2 kombinovaná
Ing. Wangzheng Gu Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 1 kombinovaná
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA Indian Migrants and Self-Initiated Expatriates in the Host Country: The Focus on Social Supports Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Mgr. Jiří Havelka, LLM Může vhodná strategie udělat zaměstnance šťastnějším a firmu výkonnější? Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Kristýna Havlová Vliv aplikovaného systému účetního výkaznictví na finanční ukazatele významných firem Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 3 kombinovaná
Lic. Christian Hitz Method of measurement for Corporate and IT Governance. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Josef Basl, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Majra Hodžić, BA (Hons) Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 1 prezenční
Ing. Martina Honcová Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Vladimír Hönig Rozvoj trhu obnovitelných paliv Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 prezenční
Mgr. Pavlína Honsová Pluralita v koučování Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Petr Houdek Applications of behavioral science in financial management Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Gabriela Hrubcová Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje Katedra mikroekonomie - FPH prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. James Huňak Význam segmentu obchodních cestujících v letecké osobní dopravě Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 3 prezenční
Ing. Jakub Jančík Reporting a měření logistických procesů Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 3 prezenční
Mgr. Klára Jappelová Organizační trauma jako specifický jev v organizaci a jeho vliv na engagement zaměstnanců Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 2 prezenční
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová Inovace managementu Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 5 kombinovaná
PhDr. Helena Jonášová Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Ing. Jana Kalousová Globalizace a její dopady na systémy kvality služeb v cestovním ruchu Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jana Boučková, CSc. 3 kombinovaná
Marina Kim Cross-Cultural Management Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Karel Kňap, MBA Úloha a role českého manažera v mezinárodním prostředí – Německo, Česko, Rusko Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Petr Knap, MBA Vliv rozvoje Průmyslu 4.0 na manažerský model výrobních firem v ČR: předpoklady úspěchu Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Michal Kolář Využití konceptu safe harbor pro stanovení převodních cen Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jan Heřman, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jana Kolářová Svobodné firmy v České republice z pohledu leadershipu Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Michal Konvalinka Vliv způsobu řízení vzdělávacích institucí na kvalitu výstupu žáků Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 prezenční
Mgr. Martin Kopecký Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 5 kombinovaná
Laurencia Safitri Krismadewi, MMBA Economic Development Strategies : A comparative study relation of the adoption of outsourcing in Indonesia Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Lenka Kršňáková Metodika rozhodování o alokaci článků v logistickém řetězci Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 3 prezenční
Ing. Klára Kubíčková Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Róbert Kuchár Analýza vlivů na návštěvnost na území České republiky a porovnání se zahraničím Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Monika Kuzma Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 kombinovaná
Mgr. Radka Lankašová Mediation as a conflict management tool in companies Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 3 kombinovaná
Axel Limberg Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Dušan Litva Vplyv ekonomického prostredia na firmy po vstupe do Európskej únie Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Lee Louda Problematika efektivity insolvenčních řízení, zvláště pak problematika vztahu reorganizací a konkurzů v českém insolvenčním prostředí. Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Iveta Mackenzie AKVIZICE & PŘEMĚNY ve strategickém řízení Katedra strategie - FPH doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Jan Mareš Trénink mladých nezaměstnaných v přípravě podnikatelského modelu Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Mgr. Jiří Mařík Kritéria pro hodnocení efektivity marketingu v malých a středních firmách Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 kombinovaná
Bc. Jana Medonosová, MSc Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Veronika Motlová Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Ladislav Možný, MBA Strategie firem v síťových odvětvích Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Eduard Niko Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Marek Novinský Bariéry tržní orientace v českých firmách (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. Ing. Petr Obergruber Behaviorální ekonomie trhů práce Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Vojtěch Paleta Sustainable development of global enterprise Katedra strategie - FPH prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA Analýza managementu udržitelnosti v nadnárodních společnostech Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 2 prezenční
Ing. Zdeněk Pátek Nástroje efektivního řízení a ekonomické evaluace státních památkových objektů v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Karel Pernica Analýza misí a vizí předních společností v působících v ČR a střední Evropě Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 2 prezenční
Dipl.-Ing. Roman Pernica Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Ondřej Pešek Percepce body image a její mediální reflexe Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Pavla Petrová Kulturní politika v oblasti umění z pohledu umělecké institucionální infrastruktury, přístupu k financování a dalším druhům podpory: Středoevropská zkušenost v porovnání s vybranými zeměmi Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 3 kombinovaná
Ing. Tomáš Pivoňka Determinanty běžného účtu platební bilance: analýza zemí V4 Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Jan Plaček Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, délku vymáhání a další aspekty exekučního řízení Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Marek Poč HR Scorecard jako nástroj strategického řízení lidských zdrojů Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 kombinovaná
Ilona Polents Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Tomáš Poucha Měření efektivity zaměstnanců Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Ondřej Presperín Faktory úspěchu a neúspěchu formulace a implementace strategie podniku. Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA Podnikání žen Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Marek Prokůpek Performance Measurement of Public Art Museums Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 4 kombinovaná
Peter Qvist-Sorensen, M.Sc. Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Ing. Martin Rey Management kulturních eventů v multikulturním prostředí Evropy. Komparace metropolí: Amsterdam, Londýn, Praha. Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Kamila Riegerová Význam kompetenčního managementu ve strategických procesech ŠKODA AUTO a.s. Podtitul: Možnosti využití modelu pracovních kompetencí koncernu Volkswagen ve ŠKODA AUTO a.s. Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Anna Roubíčková Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Ing. Jan Rožek Customer Lifetime Value - název bude upřesněn Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 4 kombinovaná
Pierre Selmke Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jan Heřman, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Stanislav Servus, LL.M. Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 1 kombinovaná
Dipl.-BW (FH) Thomas Schiller Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 1 kombinovaná
Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer Business Model & IT Costs Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Martina Sotáková Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 1 prezenční
Mgr. Adriana Starostová Senzorické aspekty produktů: Vůně jako prostředek produktové inovace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 prezenční
Ing. Michal Straka Management těles v populární hudbě Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 3 prezenční
Ing. Lukáš Svoboda, MBA Vliv kvality dopravní infrastruktury na konkurenceschopnost logistických řetězců Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Radomír Šimek Technické vzdělávání v České republice jako bezpodmínečný předpoklad budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3 kombinovaná
Marie Šnajderová Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve vrcholovém managementu organizací v České republice, Velké Británii a v Rusku Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Václav Špetlík Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 1 prezenční
Ing. Eva Šrámková Analýza rozhodovacích faktorů při výběru poskytovatele přepravních a zasilatelských služeb Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Tomáš Šťastný Conjoint analýza v strategickom rozhodovaní Katedra strategie - FPH prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Marie Štěpánková Employee engagement in the times of economic crisis and culture differences Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Daniel Šubrt Česká klubová hudební scéna jako perspektivní součást kreativních průmyslů a její dopady na ekonomiku ČR Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 2 prezenční
Eliška Šulcová Věk pracovníků jako jeden z faktorů ovlivňujících tvorbu personální podnikové strategie Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Monika Talašová Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Zuzana Ticháková Vybrané aspekty zaměstnavatelnosti mladých lidí v evropském kontextu Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 4 kombinovaná
PhDr. Irena Tyslová Turismus - animační nástroj kultury Katedra Arts managementu - FPH prof. Václav Riedlbauch 5 kombinovaná
Ing. Marek Vich Mindfulness: ústřední kvalita leadershipu 21. století Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Martin Viktora Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 1 kombinovaná
Ing. Klára Vítečková Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 1 prezenční
Marie Vítová Dušková Stárnutí publika klasické hudby - fenomén "Grey Wave" (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 2 prezenční
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 1 kombinovaná
Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Jan Vořechovský Metodiky ekonomické evaluace v oblasti kultury a památkové péče Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Martin Zelený Analýza sekundárního trhu s hudebními nástroji v České republice Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 3 prezenční
Ing. Iva Zvěřinová Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 1 kombinovaná