Termíny

26.10.2017 11:45 - Seminář Interní grantová soutěž 2018

28.11.2017 09:30 - Workshop Design experimentů

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Organizace, koordinace a podpora výzkumu a s výzkumem souvisejících činností jsou důležitou součástí činnosti Fakulty podnikohospodářské VŠE. Centrum vědy a výzkumu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze realizuje poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost pro členy akademické obce FPH v oblasti vědy a výzkumu.

Mezi hlavní činnosti centra patří:

  • Informační a metodologická podpora v oblasti publikační činnosti, a to zejména:
    • Poskytování informací o vhodných vědeckých časopisech s ohledem na oblast výzkumu jednotlivých kateder fakulty;
    • Poskytování informací o vhodných konferencích;
    • Podpora procesu publikace výborných článků, včetně pre-submission peer-review, korekturu anglického jazyka a metodologie výzkumu.
  • Projektová a grantová podpora, zejména poskytování informací o grantových příležitostech a podpory podávání grantových žádostí včetně interního review.
  • Organizace vzdělávácích seminářů pro akademické pracovníky a doktorandy.