Časopisy, kterým se vyhnout

Přijde-li Vám email s nabídkou publikování do impaktovaného časopisu, je třeba dát pozor, zda se nejedná o podvodného vydavatele. V poslední době se objevuje praxe:

  • uvádění falešného impakt faktoru,
  • vytvoření falešných internetových stránek impaktovaného časopisu, který ve skutečnosti vlastní stránky vůbec nemusí mít (tzv. hijacking). Často se jedná o úzce zaměřené časopisy původně publikující v jiném než anglickém jazyce, které se „nově staly“ multidisciplinárně zaměřenými a publikují v angličtině.

Jazyk, frekvenci vydávání, ISSN a skutečný vědecký obor pravého časopisu můžete zkontrolovat podle Journal Citation Reports.

Některé časopisy, vč. těch ve Scopusu a impaktovaných, jsou

Charakteristickým znakem obou typů časopisů je velmi krátká doba mezi podáním a vydáním článku, hromadné oslovování potenciálních editorů, masové posílání call for papers na širokou paletu témat, a podobně.

Publikací v uvedených časopisech můžete:

  • dlouhodobě ohrozit svou odbornou pověst,
  • snížíte si pravděpodobnost získání grantových projektů či
  • pozvání na přední vědecká pracoviště.

 

Podobná situace nastává s konferencemi; někteří organizátoři inzerují, že jsou jejich konference indexované ve Web of Science, ale není tomu tak.