Časopisy, kterým se vyhnout

Přijde-li Vám email s nabídkou publikování do impaktovaného časopisu, je třeba dát pozor, zda se nejedná o podvodného vydavatele. V poslední době se objevuje praxe:

  • uvádění falešného impakt faktoru,
  • vytvoření falešných internetových stránek impaktovaného časopisu, který ve skutečnosti vlastní stránky vůbec nemusí mít (tzv. hijacking). Často se jedná o úzce zaměřené časopisy původně publikující v jiném než anglickém jazyce, které se „nově staly“ multidisciplinárně zaměřenými a publikují v angličtině.

Jazyk, frekvenci vydávání, ISSN a skutečný vědecký obor pravého časopisu můžete zkontrolovat podle Journal Citation Reports na stránkách Web of Science.

Máte-li pochybnosti, můžete kontaktovat Ondřeje Machka, který ověří, zda se jedná o důvěryhodný časopis.

Podobná situace nastává s konferencemi, kdy někteří organizátoři inzerují, že jsou jejich konference indexované ve Web of Science, ale není tomu tak.