Členové Grantové rady Fakulty podnikohospodářské

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. předseda
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. místopředseda
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. člen
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. člen
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. člen
Ing. Ladislav Možný, MBA
Vodafone
člen
Ivana Vostřelová administrátor