Absolventi

Fakulta podnikohospodářská v posledních letech pracuje na budování a rozvoji vztahů se svými absolventy. V rámci fakulty funguje celkem 10 absolventských komunit, jejichž stavebním kamenem jsou vedlejší specializace a výběrové programy. Jedná se o: CEMS Alumni Czech Republic, Honors Academia CZ, Alumni Marketing, HR Alumni, MPS Alumni, Klub Podnikání, Spolek studentů Arts Managementu, Klub mladých logistiků, Alumni – VS Management kvality, Alumni VŠE VS Sales Management.  Komunity čítají celkem 4 800 absolventů, kteří „zůstávají ve spojení“.

Každý rok komunity pořádají desítky rozmanitých akcí. Jedná se o neformální setkání sloužící k upevňování vztahů, společné víkendové akce, odborné přednášky zaměřené na další rozvoj absolventů, exkurze a mnohé další. Chod každé komunity zajištuje tým složený ze zástupců absolventů, studentů, ale také akademiků. Každá komunita má svůj facebookový profil, na kterém pravidelně informuje o svých aktivitách. Komunity jsou podporovány dílem také ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání.

Pokud by Vás naše iniciativa oslovila, přidejte se! Informace Vám ráda poskytne Martina Fischerová, která vztahy s absolventy na FPH koordinuje.

 

Mohlo by Vás zajímat

Celoškolské alumni
Úspěšní absolventi