Přihláška ke studiu

  1. Přihlášku ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou VŠE si můžete podat pouze elektronickou formou v našem informačním systému InSIS. Všechny sekce vyplňte tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit.

  2. Na email zadaný v přihlášce obdržíte číslo účtu a variabilní symbol, které použijte pro platbu 930 Kč pro programy v českém jazyce a 50 EUR pro programy v cizím jazyce. Přihlášku lze uhradit i kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

     

  3. Za přihlášené jste považováni až v okamžiku, kdy je kompletně vyplněná a zaplacená elektronická přihláška.

Podat přihlášku

Přihlášky lze podávat do 30. dubna (CEMS first intake do 28. února, second intake do 30. dubna)

 

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

 

Kontaktní osoby – Studijní oddělení

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

programy ManagementArts management

e-mail: kudlikz@vse.cz

tel: 224 098 411

 

Bc. Pavlína Köhlerová

Bc. Pavlína Köhlerová

program International Management/CEMS

e-mail:
pavlina.kohlerova@vse.cz

tel.: 224 098 525

Ing. Petra Boučková

Ing. Petra Boučková

program Management (MIMG)

e-mail:
petra.bouckova@vse.cz

tel.: 224 098 368

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Přijímací zkoušky