Přihláška ke studiu

  1. Přihlášky ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou VŠE se podávají pouze elektronickou formou v našem informačním systému InSIS

  2. Na elektronickou adresu, kterou uchazeč uvedl v přihlášce obdržíte číslo účtu a variabilní symbol, které použijte pro platbu 870 Kč pro programy v českém jazyce a 50 EUR pro programy v cizím jazyce

     

  3. Přihlášku je také možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady nejsou možné.

     

  4. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací

  5. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je vyplněná elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka

 

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze program jeden. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Přijímací zkoušky