Přihláška ke studiu

  1. Přihlášku ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou VŠE si můžete podat pouze elektronickou formou v našem informačním systému InSIS. Všechny sekce vyplňte tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit.

  2. Na email zadaný v přihlášce obdržíte číslo účtu a variabilní symbol, které použijte pro platbu 880 Kč pro programy v českém jazyce a 50 EUR pro programy v cizím jazyce. Přihlášku lze uhradit i kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

     

  3. Za přihlášené jste považováni až v okamžiku, kdy je kompletně vyplněná a zaplacená elektronická přihláška.

Podat přihlášku

 
Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze program jeden. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

 

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Přijímací zkoušky