Studium v zahraničí

Máte-li zájem o odbornou praxi v zahraničí, navštivte stránku

Odborné praxe

Máte-li zájem o studium v zahraničí, navštivte v první řadě stránky

Oddělení zahraničních styků OZS

 

Oddělení zahraničních styků (OZS) mimo jiné zajišťuje:

Vysílání a přijímání studentů v rámci výměnného programu VŠE, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních smluv s nimi uzavřených.

Organizaci dalších výběrových řízení pro studenty bakalářských a magisterských programů:

  • mezivládní stipendia (stipendia na základě mezinárodních smluv) přidělená VŠE jako kvóta,
  • stipendia přidělená VŠE v rámci sítě CEEPUS,
  • MBA na Bradley University.

Poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi.

Podporu výjezdů studentů doktorských studijních programů (příjem žádostí o finanční podporu VŠE na dlouhodobé výzkumné /studijní pobyty v zahraničí, zprostředkování stipendijních nabídek jiných organizací a institucí apod.).

Podrobné informace naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Projekt podpory mezinárodní mobility studentů FPH

Další informace

Studijní smlouva (Learning Agreement, LA) – Postup při zařizování Learning Agreement pro studenty FPH

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě:

Zkušenosti studentů

Velice doporučujeme přihlédnout před odjezdem ke zkušenostem studentů, kteří na univerzitě, na níž se chystáte pobývat, již byli v minulosti. Zprávy z mobilit studentů najdete v centrální databázi NAEP.

Mohlo by Vás zajímat

Semestrální výměnné pobyty
Odborné praxe