Studium v zahraničí

Máte-li zájem o studium v zahraničí, navštivte v první řadě stránky rektorátního pracoviště Oddělení zahraničních styků (OZS). OZS mimo jiné zajišťuje:

Vysílání a přijímání studentů v rámci výměnného programu VŠE, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních smluv s nimi uzavřených.

Organizaci dalších výběrových řízení pro studenty bakalářských a magisterských programů:

  • mezivládní stipendia (stipendia na základě mezinárodních smluv) přidělená VŠE jako kvóta,
  • stipendia přidělená VŠE v rámci sítě CEEPUS.

Poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi.

Podporu výjezdů studentů doktorských studijních programů (příjem žádostí o finanční podporu VŠE na dlouhodobé výzkumné/studijní pobyty v zahraničí, zprostředkování stipendijních nabídek jiných organizací a institucí apod.).

Podrobné informace naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Projekt podpory mezinárodní mobility studentů FPH

Zkušenosti studentů

Doporučujeme také přihlédnout před odjezdem ke zkušenostem studentů, kteří na univerzitě, na níž se chystáte studovat, byli před vámi. Zprávy a hodnocení mobilit studentů najdete:

Další informace

Studijní smlouva (Learning Agreement, LA) – Postup při zařizování Learning Agreement pro studenty FPH

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě:

Mohlo by Vás zajímat

Proč vyjet do zahraničí?
Semestrální výměnné pobyty