Přijímací řízení

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 350 do programu Management (MG), 80 do programu Arts Management (AM), 50 do programu International Management (IG) a 50 do programu Management (MIMG).

 

Kontaktní osoby

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

programy ManagementArts management

e-mail: kudlikz@vse.cz

tel: 224 098 411

 

Ing. Martina Čížková

Ing. Martina Čížková

program International Management/CEMS

e-mail:
martina.cizkova@vse.cz

tel.: 224 098 525

Ing. Petra Boučková

Ing. Petra Boučková

program Management (MIMG)

e-mail:
petra.bouckova@vse.cz

tel.: 224 098 368

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine dle vyhlášky skládání přijímací zkoušky:

  • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2023 ve lhůtě maximálně osmi semestrů, v tomto konkrétním případě není potřeba podávat Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky;
  • absolventům bakalářského stupně studia v akademickém roce 2022/23, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management či Arts management a kteří ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2023 a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2023 alespoň 75 % bodů z každé části testu;
  • umístili se v posledních 3 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management).

Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] je potřeba zaslat na studijní oddělení paní Zdeňce Kudlíkové.

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete na speciální stránce.

 

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2022/23 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 559 507 346 61 382 364
Arts management 138 121 95 6 99 89
International Management 128 128 56 72 56 37
Management MIMG 123 88 86 1 65 41
Všechny programy 948 844 583 140 602 531

 

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Podání přihlášky