Přijímací řízení

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 350 do programu Management (MG), 80 do programu Arts Management (AM), 50 do programu International Management (IG) a 50 do programu Management (MIMG).

 

Kontaktní osoby

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

programy ManagementArts management

e-mail: kudlikz@vse.cz

tel: 224 098 411

 

Ing. Martina Čížková

Ing. Martina Čížková

program International Management/CEMS

e-mail:
martina.cizkova@vse.cz

tel.: 224 098 525

Ing. Petra Boučková

Ing. Petra Boučková

program Management (MIMG)

e-mail:
petra.bouckova@vse.cz

tel.: 224 098 368

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine dle vyhlášky skládání přijímací zkoušky:

  • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému programu Management odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2022 ve lhůtě maximálně osmi semestrů. V tomto konkrétním případě není potřeba podávat Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky; 
  • absolventům bakalářského stupně studia v akademickém roce 2021/22, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management či Arts management a kteří ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2022 a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2022 alespoň 75 % bodů z každé části testu;
  • umístili se v posledních 3 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management).

Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] je potřeba zaslat na studijní oddělení paní Zdeňce Kudlíkové.

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete na speciální stránce.

 

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2022/23 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 559 507 346 61 382 364
Arts management 138 121 95 6 99 89
International Management 128 128 56 72 56 37
Management MIMG 123 88 86 1 65 41
Všechny programy 948 844 583 140 602 531

 

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Podání přihlášky