Přijímací řízení

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 350 do programu Management (MG), 80 do programu Arts Management (AM), 50 do programu International Management (IG) a 50 do programu Management (MIMG).

 

Kontaktní osoby

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

programy ManagementArts management

e-mail: kudlikz@vse.cz

tel: 224 098 411

 

Bc. Pavlína Köhlerová

Bc. Pavlína Köhlerová

program International Management/CEMS

e-mail:
pavlina.kohlerova@vse.cz

tel.: 224 098 525

Ing. Petra Boučková

Ing. Petra Boučková

program Management (MIMG)

e-mail:
petra.bouckova@vse.cz

tel.: 224 098 368

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky:

  • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2024 ve lhůtě maximálně osmi semestrů;
  • absolventům bakalářského stupně studia v akademickém roce 2023/24, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management a kteří ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2024 a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2024 alespoň 70 % bodů;
  • absolventům bakalářského stupně studia, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management, kteří ukončili bakalářské studium s vyznamenáním a doložili své výsledky do 10. 6. 2024; tyto žádosti posuzuje děkan individuálně;
  • absolventům bakalářského stupně studia, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Management či Arts management a kteří se v posledních 3 letech umístili na předních místech ve významné soutěži na mezinárodní či národní úrovni, či vykonávali aktivity hodné zřetele; tyto žádosti posuzuje děkan individuálně.

Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] je potřeba zaslat na studijní oddělení paní Zdeňce Kudlíkové.

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete na speciální stránce.

 

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2023/24 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 552 543 235 101 303 287
Arts management 123 96 60 15 74 65
International Management/ CEMS 111 84 52 32 52 38
Management MIMG 85 71 71 0 59 30
Všechny programy 871 794 418 148 488 420

 

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Podání přihlášky