Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 350 do programu Management (MG), 80 do programu Arts Management (AM), 50 do programu International Management (IG) a 50 do programu Management (MIMG).

Kontaktní osoby

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

programy ManagementArts management

e-mail: kudlikz@vse.cz

tel: 224 098 411

 

Ing. Martina Čížková

Ing. Martina Čížková

program International Management/CEMS

e-mail:
martina.cizkova@vse.cz

tel.: 224 098 525

Ing. Petra Boučková

Ing. Petra Boučková

program Management (MIMG)

e-mail:
petra.bouckova@vse.cz

tel.: 224 098 368

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine dle vyhlášky [PDF] skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému programu Management odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2020;
  2. uchazečům, kteří se umístili na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management) a žádost o odpuštění přijímací zkoušky doloží na studijní oddělení do 20. 6. 2020;
  3. uchazečům, kteří ukončili bakalářské studium a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky [doc].

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Ve čtvrtek 7. května 2020 a v úterý 19. května 2020 odpoledne proběhne ve Vencovského aule VŠE v Praze test z ekonomických a odborných disciplín se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat přijímací zkoušky v řádném termínu. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u přijímacích zkoušek v řádném termínu. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete na speciální stránce.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2019/20 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 672 448 278 115 306 284
Arts management 136 95 67 16 76 70
International Management 107 100 70 19 54 39
Management MIMG 83 72 70 2 57 32
Všechny programy 998 715 485 152 493 425

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Podání přihlášky