Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 380 do oboru Management (MG), 80 do oboru Arts Management (AM), 50 do oboru International Management (IG) a 50 do oboru Management (MIMG).

Kontaktní osoby

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

obory ManagementArts management

e-mail: kudlikz@vse.cz

tel: 224 098 411

 

Ing. Martina Čížková

Ing. Martina Čížková

obor International Management/CEMS

e-mail:
martina.cizkova@vse.cz

tel.: 224 098 525

Ing. Petra Boučková

Ing. Petra Boučková

obor Management (MIMG)

e-mail:
petra.bouckova@vse.cz

tel.: 224 098 626

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine dle vyhlášky [PDF] skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru (navazujícímu magisterskému oboru Arts management odpovídá bakalářský obor Arts management, navazujícímu magisterskému oboru Management odpovídá bakalářský obor Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy; ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně 6 semestrů; nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
  2. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia; získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2019 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky [doc].

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Ve čtvrtek 2. května 2019 odpoledne proběhne ve Vencovského aule VŠE v Praze test z ekonomických a odborných disciplín se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat přijímací zkoušky v řádném termínu. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u přijímacích zkoušek v řádném termínu. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete na speciální stránce.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 929 563 440 84 440 425
Arts management 130 80 64 12 64 59
International Management 122 115 67 33 51 45
Management MIMG 25 18 18 0 18 5
Všechny obory 1206 776 589 129 573 529

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Podání přihlášky