Odborné praxe

Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Odborná praxe je přímou součástí studia. Za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Přehled nabízených pozic ve firmách v České republice a stáží v zahraničí najdete uvedený ve spodní části jednotlivých stránek.

Dokumenty ke stažení

  • Learning Agreement for Traineeship [doc]
  • Bank Account Details Form [PDF] (Doporučujeme prohlížeč Explorer. Student odevzdává 2 výtisky. Po stažení je nutné otevřít v Adobe Reader 10 a vyšší, nikoliv v internetovém prohlížeči. Pokyny k vyplnění: Ident.č. = Vaše ID v InSISu. BIC/SWIFT se doplní automaticky po vložení IBANu. Při tisku se na formuláři automaticky vytvoří jedinečný QR kód)
  • Závěrečná zpráva studenta