Odborné praxe

Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Odborná praxe je přímou součástí studia. Za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Přehled nabízených pozic ve firmách v České republice a stáží v zahraničí najdete uvedený ve spodní části jednotlivých stránek.

Dokumenty ke stažení