Kontakty

Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. Winstona Churchilla  4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Tel.: +420 224 098 440
Fax.: +420 224 098 740

IČ školy: 61384399
DIČ školy: CZ61384399

Číslo bankovního účtu

Pro běžný obchodní styk: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782 SWIFT: GIBACZPX

Pro úhradu poplatku za přijímací řízení: 55002222/0800 u České spořitelny
IBAN kód: CZ76 0800 0000 0000 5500 2222 SWIFT kód: GIBACZPX
Variabilní symbol – číslo přihlášky