Firemní partnerství

Propojení výuky s praxí je jednou z hlavních priorit Fakulty podnikohospodářské. Fakulta má uzavřeny smlouvy s téměř 100 firemními partnery na různých úrovních – generální partner, hlavní partneři, partneři fakulty a partneři jednotlivých kateder či studijních programů.