FPH mentoring

Mentoring je:

 • proces sdílení zkušeností, znalostí, inspirace a pozitivní motivace
 • rovnocenný vztah dvou osob založený na vzájemném respektu a důvěře
 • způsob předávání nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně manažerských
 • nástroj umožňující rozvoj (profesní i osobní)
  mentor:  díky novým vhledům do situací, otevření témat
  mentee:  díky následování příkladu a zkušeností mentora
 • přínos pro obě strany
  mentor:   možnost sdílení znalostí, kontakt s novými lidmi a jejich nápady
  mentee:   získání hodnotných lekcí a pomoc v profesní orientaci

 

Oficiální část mentoringového programu probíhá vždy od ledna do října. Dvojice spolu v případě oboustranného zájmu samozřejmě mohou zůstat v kontaktu i poté.

Přihlašování mentees probíhá vždy na podzim, po spárování dvojic a vyrozumění v prosinci následuje na začátku roku společné setkání všech. Poté se již budou mentoři s mentees scházet sami a řešit jejich individuální témata.

Doporučená frekvence setkávání je 1x měsíčně, celkem tedy 10x. Setkání je možné uskutečnit osobně i on-line.

Mentees
Přihlašování na nadcházející rok je spuštěno vždy na podzim (v průběhu října).

Studenty informujeme e-mailem, čerstvým absolventům zasíláme informace v absolventském newsletteru. Sledujte případně aktuality na homepage FPH.

Mentoři
I nadále rozšiřujeme řady zájemců. Pokud jste na FPH promovali v roce 2016 či dříve a máte zájem stát se mentorem, napište nám.

Kontakt:
Ing. Martina Fischerová, Ph.D.
martina.fischerova[at]vse.cz

Mentoring nabízíme studentům navazujícího magisterského studia a čerstvým absolventům do 2 let od promoce.

Zájemci o účast by měli být proaktivní, mít zájem o svůj další osobní růst a rozvoj osobního potenciálu. Kromě konkrétních témat se mohou profesně chtít zorientovat ve svém vybraném oboru nebo se ujistit, že jejich výběr je správný. Část mentorů je připravena diskutovat také podnikatelské projekty.

Mentoři jsou absolventi FPH s mnohaletou praxí (minimálně 7 let od promoce). Jsou připraveni podělit se o své zkušenosti a pomoci těm, které přechod do praxe teprve čeká nebo jsou na úplném začátku svého pracovního života na plný úvazek.

Rozpětí mentorů je široké. Pohybují se v různých oborech, jsou mezi nimi zaměstnanci z mezinárodních i menších či rodinných firem, podnikatelé. Mají zkušenosti i s prací v zahraničí. Kromě absolventů jsou mentory také manažeři z řad vybraných firemních partnerů fakulty.

Poslechněte si díl podcastu „Ze života FPH“ věnovaný mentoringovému programu

A co na mentoringový program FPH říkají jeho účastníci?

S touto aktivitou nám v letech 2018 – 2022 pomáhala: