Profesní komunity FPH

Našim absolventům hlavních i vedlejších specializací nabízíme setkávání v rámci profesních komunit a možnost propojení v oblastech a oborech, ve kterých nejčastěji pracují.

kariérní networking

kariérní networking

Výhoda úspěšných lidí spočívá v síle jejich kontaktů. Důležité je svou sít kontaktů nejen rozšiřovat, ale také posilovat a propojovat s dalšími.

Budování sítě kontaktů nabízí inspiraci pro vlastní rozvoj. Skrze profesní setkávání se můžete nejen dozvědět novinky či zajímavosti z vašeho oboru, ale získáte také nové úhly pohledu a načerpáte inspiraci. Je dobré se občas pobavit i s někým jiným, než s kolegy.

Získejte nové kontakty z vaší branže díky kariérnímu networkingu. Na setkáních potkáte spolužáky ze stejného oboru a můžete poznat i budoucího kolegu!

Podle průzkumů se mnoho uchazečů o zaměstnání dozvídá o nových možnostech díky svým známým. Setkávání a sdílení zkušeností s kolegy z oboru tak rozšiřuje i možnosti v případě úvah o změně práce nebo hledání posily do týmu.

Prostor pro sdílení know-how chceme vybudovat i s vaší pomocí. Pro jednotlivé obory hledáme garanty.

Pokud vás vaše práce baví a máte chuť s námi vybudovat a zastřešit vaší profesní komunitu, kontaktujte Martinu Fischerovou (martina.fischerova[at]vse.cz), která má spolupráci s absolventy na starosti.

Není nutné mít  mnohaletou praxi. Postačí chuť zapojit se a dobrá orientace v daném oboru. Organizačně vše připravíme my.