Proč studovat magisterské u nás?

Podávání přihlášek stále běží a podmínky a termíny přijímacího řízení se nemění. Přihlášku si lze zcela elektronicky podat do 30. dubna 2020!

Termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského programu Master in Management zůstává původní, tedy 30. dubna 2020.  S ohledem na stávající situaci je možné výjimečně tento termín prodloužit do 30. června 2020. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MIMG.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Master in International Management (CEMS MIM) již probíhá. Zájemci mají stále možnost přihlásit se v rámci 2. kola, a to do 30. dubna 2020. Pro aktuální informace sledujte webové stránky CEMS MIM.

Pokud bude potřeba v důsledku aktuální situace reagovat, určitě budeme usilovat o zmírnění dopadů mimořádné situace na uchazeče a budeme o nich včas informovat. 

  1. Nabízíme 4 magisterské programy zaměřené na management v českém i anglickém jazyce a výběrové programy CEMS, Honors Academia a MBA.

  2. Máme na výběr 13 fakultních vedlejších specializací, kde spolupracujeme s našimi firemními partnery, kterých je více než 60.

  3. Získali jsme jako jediná fakulta v ČR mezinárodně uznávanou akreditaci EQUIS a patříme mezi 1 % nejlepších byznys škol na světě.

Moderní zázemí

Moderní zázemí

Studenti naší fakulty mohou využívat nové, moderní a reprezentativní prostory školy. Ty korespondují s kvalitami vzdělání, které u nás získají.

Externisté z firem

Externisté z firem

Na spoustě předmětů se podílejí externisté a odborníci z firem, kteří zde přednáší, vedou projekty a předávají tak své zkušenosti z praxe.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů

Zaměstnavatelé oceňují teoretické znalosti ale hlavně praktické zkušenosti našich absolventů. Ti se rychle a úspěšně uplatňují na trhu práce.

Reálné firemní projekty

Reálné firemní projekty

Na magisterském stupni studia mají studenti možnost pracovat na reálných případových studiích a projektech firem, které pak hledají mezi absolventy své zaměstnance.

Profesionální soutěže

Profesionální soutěže

Masters of marketing nebo P&G CEO Challenge jsou jen příklady soutěží s mezinárodní účastí, jichž se naši studenti často účastní, což podporuje jejich profesní růst.

Výběrové programy

Výběrové programy

Kromě 4 magisterských programů prezenčního studia nabízí podnikohospodářská fakulta i mezinárodně uznávané programy MBA, Honors Academia a CEMS.

Mohlo by Vás zajímat

Magisterské studijní obory
Přijímací zkoušky