Doktorské studium

Na Fakultě podnikohospodářské nabízíme čtyřletý doktorský program Management a manažerská ekonomie. Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Studenti, kteří nastoupili před rokem 2020, studují v programu Podniková ekonomika a management (PEM), nebo Ekonomie (EK). Do těchto programů již není možné nastoupit.

Kontaktní osoba

  • Ing. Blanka Helclová(blanka.helclova@vse.cz, tel. 224 09 8347)

Informace pro studenty doktorského studia