Vedlejší specializace

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze 13 vedlejších specializací. Pro detailnější informace odkazujeme zájemce o vedlejší specializace na stránky příslušné katedry, která vedlejší specializaci garantuje. Termíny přihlašování na vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

Vedlejší specializace si registrují studenti prezenčního studia přes InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS).

Ident Nabízené vedlejší specializace Garantující pracoviště Omezení
3BA Business a management [PDF] Fakulta podnikohospodářská nepovoleno pro obor Management / Podniková ekonomika a management
3CA Consulting Katedra strategie  do VS probíhá výběrové řízení
3LT Logistika – mezinárodní přeprava
a zasilatelství
 [PDF]
Katedra logistiky
3LS Management kvality a Lean Six Sigma [PDF] Katedra managementu
3AM Manažer kultury a umění [PDF] Katedra arts managementu nepovoleno pro obor Arts management
3PG Manažerská psychologie a sociologie [PDF] Katedra manažerské psychologie a sociologie
3MK Marketing Katedra marketingu  do VS probíhá výběrové řízení – více na kmg.vse.cz v sekci přihláška
3HR Personální management [PDF] Katedra personalistiky
3PO Podnikaní [PDF] Katedra podnikání
3RF Rodinná firma Katedra strategie
3PR Projektový management [PDF] Katedra managementu
3SA Sales Management [PDF] Katedra marketingu do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz
3TA Turnaround Management Katedra strategie

Studenti prezenční formy navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské si mohou volit vedlejší specializace ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v InSIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti oboru Arts Management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření oboru doporučujeme tyto vedlejší specializace.

Pokyny pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace najdete na stránce Státní závěrečná zkouška.

Mohlo by Vás zajímat

Státní závěrečná zkouška
Studium v zahraničí