Vedlejší specializace

V rámci navazujícího magisterského studia se setkáte se specifickou, avšak povinnou součástí vzdělání studenta VŠE a to s Vedlejší specializací jinak také Vedlejškou. Jejím smyslem je rozšířit vaše znalosti a kvalifikaci nad rámec studia hlavního oboru. Fakulta podnikohospodářská vám nabízí 12 Vedlejších specializací, které jsou vypsány níže včetně informací v PDF. Vybírat můžete z nabídky VS napříč všemi pražskými fakultami, která zahrnuje více než 50 různorodých oblastí.

VS si registrujete přes InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS), kde si můžete vybrat až 3 Vedlejšky, ale přiřazena vám bude jen jedna, a to dle volné kapacity a splnění výběrových kritérií (někdy je vyžadován motivační dopis nebo CV). Počet předmětů může být rozdílný, pohybuje se však v rozmezí 5-7 předmětů, přičemž jejich celková hodnota v kreditech odpovídá vždy 30 ECTS. Ke zdárnému zakončení je potřeba složit soubornou zkoušku, na kterou se přihlašujete poté, co máte odstudovány všechny předměty VS. Pokud byste chtěli v rámci Vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci, můžete, ale pouze tehdy, pokud jste si zvolili z nabídky FPH.

Studijní rozvržení, náplň předmětů či kontakt na garanta najdete na příslušných stránkách kateder, pod které VS spadají. Termíny přihlašování na Vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

Ident Nabízené vedlejší specializace Garantující pracoviště Omezení
3BA Business a management [PDF] Fakulta podnikohospodářská nepovoleno pro obor Management / Podniková ekonomika a management
3LT Logistika – mezinárodní přeprava
a zasilatelství
Katedra logistiky
3LS Management kvality a Lean Six Sigma Katedra managementu
3AM Manažer kultury a umění [PDF] Katedra arts managementu nepovoleno pro obor Arts management
3PG Manažerská psychologie a sociologie [PDF] Katedra manažerské psychologie a sociologie
3MK Marketing Katedra marketingu  do VS probíhá výběrové řízení – více na kmg.vse.cz v sekci přihláška
3NG NextGen Consulting Katedra strategie do VS probíhá výběrové řízení – více na ksg.vse.cz
3HR Personální management [PDF] Katedra personalistiky
3PO Podnikaní [PDF] Katedra podnikání
3PR Projektový management [PDF] Katedra managementu
3SA Sales Management [PDF] Katedra marketingu do VS probíhá výběrové řízení – více na kmg.vse.cz
3TA Turnaround Management Katedra strategie

Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v InSIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti oboru Arts Management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření oboru doporučujeme tyto vedlejší specializace.

Pokyny pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace najdete na stránce Státní závěrečná zkouška.

Mohlo by Vás zajímat

Virtuální veletrh VS – videozáznam
Státní závěrečná zkouška
Studium v zahraničí