Vedení fakulty a organizační struktura

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.


Děkan FPH
místnost: RB 439
tel.: 224 098 439
e-mail: novy@vse.cz

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Proděkan pro zahraniční vztahy
statutární zástupce děkana
místnost: RB 339
tel.: 224 098 339
e-mail: jindrich.soukup@vse.cz

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost
místnost: RB 327
telefon: 224 098 627
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
místnost: RB  346
tel. 224 098 646
e-mail: marek.hudik@vse.cz

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Proděkan pro spolupráci s praxí a PR
místnost: RB 434
tel. 224 098 434
e-mail: miroslav.karlicek@vse.cz

Ing. Martina Poláchová

Ing. Martina Poláchová


Tajemnice fakulty
místnost: RB 442
tel.: 224 098 442
e-mail:martina.polachova@vse.cz

Organizační struktura

Přesné vymezení rolí jednotlivých orgánů fakulty a osob naleznete zde anebo se informujte více o Poradních orgánech děkana

Mohlo by Vás zajímat

Den otevřených dveří
Proč studovat na FPH