Studijní obory

Na Fakultě podnikohospodářské je možné v prezenční formě studovat čtyři následujících bakalářské obory: