Zápis do studia

Zápis nově přijatých uchazečů do bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management a oboru Arts Management na Fakultě podnikohospodářské se koná v pondělí 25. června 2018 v místnosti RB 101 (Rajská budova) Vysoké školy ekonomické v Praze.

Neúčast na zápisu je důvodem k vyškrtnutí ze seznamu přijatých. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zápisu osobně zúčastnit, může zápis proběhnout v zastoupení druhou osobou na základě plné moci (není třeba úředně ověřovat).

Zápis proběhne v následujících časech:

 • 8:00 pro uchazeče oboru PE, jejichž příjmení začíná písmenem A – K;
 • 10:00 pro uchazeče oboru PE, jejichž příjmení začíná písmenem L – S;
 • 12:00 pro uchazeče oboru PE, jejichž příjmení začíná písmenem Š – Ž a celého oboru AM.

Dále uchazeče upozorňujeme, že do pátka 22. června 2018 11:00 je nutné na studijním oddělení fakulty doložit všechny doklady o úspěšném ukončení min. středoškolského studia. Bez těchto dokladů nelze dle zákona uchazeče zapsat do studia.

K zápisu je třeba si donést:

 • průkaz totožnosti,
 • všechny vyplněné žádosti, které chcete potvrdit (MHD, železnice, ČSSZ, zdravotní pojišťovna apod.),
 • píšící propisovací tužku.

V průběhu zápisu si studenti budou moci vyplnit formulář Potvrzení o studiu (Insis – Portál studenta – Potvrzení o studiu), který jim bude následně potvrzen.

Průběh zápisu a poskytnuté informace

 • způsob získání přístupu do počítačové sítě VŠE v Praze,
 • způsob práce s Integrovaným studijním informačním systémem (InSIS),
 • způsob získání víceúčelové identifikační karty VŠE [PDF] – včetně možnosti si ji nechat ihned vyrobit (poplatek 290 Kč za multifunkční kartu, resp. 370 Kč s ISIC licencí),
 • způsob podávání žádosti o ubytování na kolej, podrobný návod najdete i na stránce v odkazu,
 • termín imatrikulace
 • informace o možných studijních výjezdech do zahraničí,
 • přiřazení studijní referentky.

Další důležité informace najdete na webu myFPH.cz nebo v přiložených souborech na konci stránky, tedy příručku pro studenty prvních ročníků, prezentaci ze zápisů do školního roku 2018/19 a příručku pro práci v síti VŠE.

Důležité termíny po zápisu

Slavnostní imatrikulace

Slavnostní imatrikulace

Povinné

Slavnostní uvedení do studia včetně složení imatrikulačního slibu. Proběhne v úterý 11. 9. 2018 v dopoledních hodinách. Podrobné informace se studenti dozví na zápisu.

Úvod do studia

Povinné

První předmět, který studenty nastupující do bakalářského studia na VŠE FPH, čeká. Proběhne blokovou formou 11. 9.(po imatrikulaci) – 13. 9. 2018 v areálu VŠE v Praze.

Seznamovací kurz

Dobrovolné

VŠE v Praze pořádá seznamovací kurzy pro studenty zapsané do 1. ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2018/2019. Seznamovací kurz proběhne 2. – 4. 9. 2018  v areálu VŠE v Jindřichově Hradci.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Úvod do studia
Seznamovací kurz