Zápis do studia

Zápis do studia na akademický rok 2023/24 probíhá online prostřednictvím e-návratky podle informací v dokumentech v úložišti uchazeče. Zápis do studia provedou uchazeči o studium online formou ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE po obdržení informace o přijetí ke studiu, ve lhůtě stanovené děkanem fakulty. K zápisu do studia budou přijatí uchazeči vyzváni automaticky rozesílaným e-mailem z InSIS, ve kterém budou uvedeny i potřebné další údaje.  Součástí online zápisu do studia je  v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem.

K dispozici je aktualizovaná prezentace k zápisům na akademický rok 2022/23. V této prezentaci najdete informace o tom, že Vám v první polovině srpna vytvoříme rozvrh, do kterého si až po jeho vytvoření doplníte studovaný jazyk a tělocvik. Do prezentace byla doplněna informace o seznamovacím kurzu a o povinném předmětu Úvod do studia.

Současně připomínáme, že veškerá potvrzení o studiu (s digitální pečetí) máte po zapsání do studia k dispozici v InSIS (Portál studenta -> Tisk dokumentů a hned první sekce Tisk elektronicky pečetěných dokumentů). Vygenerovaný dokument je uložen v Úložišti dokumentů studenta v InSIS. Převod do listinné podoby je podrobně popsán na stránce CI VŠE.

 

Důležité termíny po zápisu

Úvod do studia

12. – 13. září 2023

První předmět, který vás jako nastupující studenty do bakalářského studia na FPH, čeká.

Seznamovací kurz

září 2023

VŠE v Praze také pořádá seznamovací kurzy pro studenty zapsané do 1. ročníků studia. Seznamovák FPH se koná v září v Areálu Tesla nedaleko Sečské přehrady.

Mohlo by Vás zajímat

Úvod do studia
Seznamovací kurz
Ubytování na koleji: Příručka pro prváka