Zápis do studia

Zápis nově přijatých uchazečů do bakalářského studia programu Podniková ekonomika a management a programu Arts Management na Fakultě podnikohospodářské se koná v pátek 19. června 2020.

!! Neúčast na zápisu je důvodem k vyškrtnutí ze seznamu přijatých. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zápisu osobně zúčastnit, může zápis proběhnout v zastoupení druhou osobou na základě plné moci (není třeba úředně ověřovat).

K zápisu je třeba si donést:

 • průkaz totožnosti,
 • všechny vyplněné žádosti, které chcete potvrdit (MHD, železnice, ČSSZ, zdravotní pojišťovna apod.),
 • píšící propisovací tužku.

V průběhu zápisu si uchazeči budou moci vyplnit formulář Potvrzení o studiu [PDF], který jim bude potvrzen studijní referentkou.

Průběh zápisu a poskytnuté informace

 • způsob získání přístupu do počítačové sítě VŠE v Praze,
 • způsob práce s Integrovaným studijním informačním systémem (InSIS),
 • způsob získání víceúčelové identifikační karty VŠE – včetně možnosti si ji nechat ihned vyrobit (poplatek 290 Kč za multifunkční kartu, resp. 370 Kč s ISIC licencí),
 • Výběr správné úrovně jazyka (u anglického a německého)
 • způsob podávání žádosti o ubytování na kolej, podrobný návod najdete i na stránce v odkazu,
 • termín imatrikulace
 • informace o možných studijních výjezdech do zahraničí,
 • přiřazení studijní referentky.

Další důležité informace najdete na webu myFPH.cz nebo v přiložených souborech na konci stránky, tedy příručku pro studenty prvních ročníků, prezentaci ze zápisů do školního roku 2018/19 a příručku pro práci v síti VŠE.

Důležité termíny po zápisu

Slavnostní imatrikulace

Slavnostní imatrikulace

Povinné

Slavnostní uvedení do studia včetně složení imatrikulačního slibu. Termín bude brzy zveřejněn. Podrobné informace se dozvíte na zápisu.

Úvod do studia

Povinné

První předmět, který vás jako nastupující studenty do bakalářského studia na VŠE FPH, čeká. Termín bude brzy zveřejněn.

Seznamovací kurz

Dobrovolné

VŠE v Praze také pořádá seznamovací kurzy pro studenty zapsané do 1. ročníků bakalářského typu studia, které se tradičně konají v areálu VŠE v Jindřichově Hradci. Termín bude brzy zveřejněn.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Úvod do studia
Seznamovací kurz