Zápis do studia

Zápis do studia na akademický rok 2023/24 probíhá online prostřednictvím e-návratky podle informací v dokumentech v úložišti uchazeče. Zápis do studia provedou uchazeči o studium online formou ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE po obdržení informace o přijetí ke studiu, ve lhůtě stanovené děkanem fakulty. K zápisu do studia budou přijatí uchazeči vyzváni automaticky rozesílaným e-mailem z InSIS, ve kterém budou uvedeny i potřebné další údaje.  Součástí online zápisu do studia je  v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem.

K dispozici je aktualizovaná prezentace k zápisům na akademický rok 2023/24. V této prezentaci najdete informace o tom, že Vám do první poloviny srpna vytvoříme rozvrh, do kterého si až po jeho vytvoření doplníte studovaný jazyk a tělocvik. Do prezentace byla doplněna informace o seznamováku a o povinném předmětu Úvod do studia.

Současně připomínáme, že veškerá potvrzení o studiu (s digitální pečetí) máte po zapsání do studia k dispozici v InSIS (Portál studenta -> Tisk dokumentů a hned první sekce Tisk elektronicky pečetěných dokumentů). Vygenerovaný dokument je uložen v Úložišti dokumentů studenta v InSIS. Převod do listinné podoby je podrobně popsán na stránce CI VŠE.

 

Důležité termíny po zápisu

Úvod do studia

září 2024

První předmět, který vás jako nastupující studenty do bakalářského studia na FPH, čeká.

Seznamovací kurz

 září 2024

VŠE v Praze také pořádá seznamovací kurzy pro studenty zapsané do 1. ročníků studia. Seznamovák FPH se koná v září v Areálu Tesla nedaleko Sečské přehrady.

Mohlo by Vás zajímat

Úvod do studia
Seznamovací kurz
Ubytování na koleji: Příručka pro prváka