Zápis do studia

Zápis do studia na akademický rok 2022/23 probíhá online prostřednictvím e-návratky podle informací v dokumentech v úložišti uchazeče.

K dispozici je aktualizovaná prezentace k zápisům na akademický rok 2022/23. V této prezentaci najdete informace o tom, že Vám v první polovině srpna vytvoříme rozvrh, do kterého si až po jeho vytvoření doplníte studovaný jazyk a tělocvik. Do prezentace byla doplněna informace o seznamovacím kurzu a o povinném předmětu Úvod do studia.

Současně připomínáme, že veškerá potvrzení o studiu (s digitální pečetí) máte po zapsání do studia k dispozici v InSIS (Portál studenta -> Tisk dokumentů a hned první sekce Tisk elektronicky pečetěných dokumentů). Vygenerovaný dokument je uložen v Úložišti dokumentů studenta v InSIS. Převod do listinné podoby je podrobně popsán na stránce CI VŠE.

Důležité termíny po zápisu

Slavnostní imatrikulace

Slavnostní imatrikulace

prostřednictvím InSIS

Slavnostní uvedení do studia včetně složení imatrikulačního slibu. Potvrdili jste v rámci e-návratky. Pokud ne, potvrďte v Osobní administrativě InSIS v sekci Ochrana osobních údajů volba Souhlasy uživatele.

Úvod do studia

13. – 14. 9. 2022

První předmět, který vás jako nastupující studenty do bakalářského studia na FPH, čeká.

Seznamovací kurz

9. 9. – 11. 9. 2022

VŠE v Praze také pořádá seznamovací kurzy pro studenty zapsané do 1. ročníků studia. Seznamovák FPH se koná 9. až 11. září 2022 v Areálu Tesla nedaleko Sečské přehrady.

Mohlo by Vás zajímat

Úvod do studia
Seznamovací kurz
Ubytování na koleji: Příručka pro prváka