Bakalářské studium

Na Fakultě podnikohospodářské je možné v prezenční formě studovat čtyři bakalářské obory. Všechny bakalářské obory nabízené na Fakultě podnikohospodářské jsou vyučované pouze v prezenční formě.

Bakalářské studijní programy

Přijímací řízení

Přihlášky do bakalářských oborů s počátkem studia v následujícím akademickém roce 2018/2019, se přijímají od 3. prosince 2018 do 30. dubna 2019, do oborů vyučovaných v cizích jazycích do 10. června 2019.

Termín přijímacích zkoušek do oborů Podniková ekonomika a management a Arts Management je 13. – 14. 6. 2019 (konkrétní termín si nelze volit). Pro více informací o přijímacím řízení klikněte zde. Termín přijímacích zkoušek do oborů BBA a EPM je stanoven na 13. 6. 2019. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro akademický rok 2018/19 je 400 do oboru Podniková ekonomika a management, 80 do oboru Arts Management, 25 do oboru Business Administration a 35 do oboru Экономика предприятия и менеджмент.

Kontaktní osoba

 

Hana Dudová

Hana Dudová

Přijímací řízení k bakalářskému studiu
RB 412
tel: 224 098 412
dudova@vse.cz

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení pro obory vyučované v českém jazyce je 690 Kč a 50 EUR pro obory vyučované v cizích jazycích. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 1590 1297 542 622 536 393
Arts Management 360 312 128 165 128 119
Bachelor of Business Administration 114 96 89 7 89 33
Ekonomika predprijatija i menedžment 1 1 1 0 1 0
Všechny obory 2065 1706 760 794 754 545

Mohlo by Tě zajímat

Zjisti více o dni otevřených dveří
Podívej se na vzorové testy