Promoce

Promoce absolventů oborů a programů navazujícího magisterského studia a absolventů MBA Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 19. 9. 2022 do 12. 2. 2023 včetně, se konají v pátek 17. března 2023  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
10:00 Absolventi  programu/oboru Management s příjmením od M až po Ž (včetně), absolventi programu International Management – CEMS (všichni) a absolventi programu MBA (všichni)
12:00 Absolventi programu Arts management (všichni), absolventi programu/oboru Management s příjmením od A po L (včetně)

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly hodinu před promocí. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 30 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou účast malých dětí zvažte, slavnostní promoce bude trvat přibližně hodinu.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promoce je 26. června 2023.

 

Promoce navazujícího magisterského studia 25.3.2022

 

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia