Promoce

Promoce absolventů oborů magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 20. 6. 2019 do 13. 9. 2019 včetně, se konají v pátek 11. října 2019  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
10:00 Absolventi oboru Management s příjmením od A po M (včetně), International Management (CEMS) – celý a Management (MIMG) – celý, MBA
12:00 Absolventi oboru Management s příjmením od N po Ž (včetně), Podniková ekonomika a management – celý a Arts management – celý

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly hodinu před promocí. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 30 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promoce je 27. března 2020, 22. června 2020.

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia