Promoce

Vážení absolventi navazujícího magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze,

vzhledem k rozvolňování omezení vyvolaných pandemií COVID-19 se Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze rozhodla uspořádat v pátek 25. června 2021 slavnostní promoce pro ty absolventy, kteří skončili své navazující magisterské studium v letním semestru 2020/2021 (tedy podle harmonogramu studia v období od 15. února 2021 do 17. června 2021).  Vzhledem k aktuálně platným omezením a celkové kapacitě Vencovského auly je možné, aby se v jednom kole promoce zúčastnilo maximálně 40 absolventů a každý z nich si mohl pozvat maximálně 4 hosty. Přesný seznam absolventů a hodina začátku jejich promoce bude k dispozici po uzavření výsledků státních zkoušek a obhajob, tj. po 17. červnu 2021. Po tomto datu Vám formou e-mailu zašleme osobní pozvánku na promoci s uvedením času a s přiloženými vstupenkami pro 4 hosty. Zároveň bude pozvánka obsahovat instrukce ke konání promoce, které budou vycházet z aktuálních podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rektorkou VŠE.

Časový harmonogram promocí
9:00 Absolventi oboru i programu Arts management
Absolventi oboru i programu Management s příjmením od A po Ho
11:00 Absolventi oboru i programu Management s příjmením od Hr po Mo
13:00 Absolventi oboru i programu Management s příjmením od Mu po Ž

E-mail s přiloženými vstupenkami bude absolventům zaslán během pondělí.

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly vždy 40 minut před začátkem promoce.

Promující absolventy i jejich hosty zároveň s předstihem prosíme, aby si pro vstup do budovy VŠE připravili doklad, kterým podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví prokáží:

  • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
  • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

Bez předložení výše uvedených dokladů nemůžeme hosty ani promované absolventy do školní budovy vpustit. Vzhledem k potřebě kontroly dokladů před vstupem do školní budovy prosíme všechny hosty, aby se dostavili ke vchodu do Nové budovy VŠE na Žižkově s předstihem, přibližně 40 minut před plánovaným zahájením promoce, v zájmu nerušeného a důstojného průběhu promoce je třeba, aby hosté zaujali místa na sedadlech dle svých vstupenek nejpozději 10 minut před začátkem promoce. Prosíme o zvážení přítomnosti malých dětí v rámci promoce.

Všichni účastníci promoce včetně promovaných absolventů a hostů jsou povinni mít po celou dobu konání obřadu zakryty dýchací cesty (nos, ústa) ochranným prostředkem, kterým je respirátor minimálně třídy FFP2 nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Zároveň bychom chtěli informovat všechny absolventy navazujícího magisterského studia, kterým v důsledku pandemie COVID-19 byly v uplynulém období promoce zrušeny, že je oslovíme a nabídneme jim konání promocí na podzim, pokud to bude aktuální situace umožňovat.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia