Promoce

Promoce absolventů oborů a programů navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 17. 6. 2023 do 17. 9. 2023 včetně, se konají v pátek 20. října 2023  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
10:00 program Arts management celý, program/obor Management absolventi s příjmením od O až po Ž včetně
12:00 program Management absolventi s příjmením od A až po N včetně

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly hodinu před promocí. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 30 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou účast malých dětí zvažte, slavnostní promoce bude trvat přibližně hodinu.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promoce je 8. března 2024 (dále 26. června 2024).

 

Promoce navazujícího magisterského studia 25.3.2022

 

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia