Promoce

Promoce absolventů oborů a programů navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kterým byly promoce z důvodu nepříznivé pandemické situace zrušeny a kteří účast na náhradním termínu promocí potvrdili, se konají v sobotu 6. listopadu 2021 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
9:45 Absolventi oboru Arts Management a absolventi oboru i programu Management s příjmením od A až po K
12:00 Absolventi oboru i programu Management s příjmením od L do Ž a absolventi oboru Podniková ekonomika a management

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly hodinu před promocí. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 20 minut před promocí.

Z důvodu pandemické situace je třeba se řídit aktuálním Opatřením paní rektorky. Používat ve vnitřních prostorách VŠE v Praze odpovídající ochranný prostředek dýchacích cest. Všichni účastníci musí být usazeni a musí předložit potvrzení o očkování, testu nebo prodělání nemoci COVID-19 dle Opatření. Z důvodu omezené kapacity auly žádáme absolventy, aby se pokusili omezit počet svých hostů maximálně na pět.

Po doplnění času promocí bude všem zúčastněným absolventům zaslán na kontaktní adresu, ze které potvrdili účast, mail s podrobnějšími pokyny.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další řádný termín promoce je v LS 2021/22 25. března 2022.

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia