Promoce

Promoce absolventů oborů magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 14. 9. 2019 do 26. 6. 2020 včetně, se konají ve čtvrtek 10. září 2020  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 Bude doplněno

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly hodinu před promocí. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 30 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promoce je 16. října 2020 (může být přesunut na 2. října 2020).

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia