Promoce

Promoce absolventů oborů a programů navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 14. 2. 2022 do 15. 6. 2022 včetně, se konají v pátek 24. června 2022  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
Bude doplněno podle počtu absolventů

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do 1. patra Vencovského auly hodinu před promocí. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 30 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promoce je 30. září 2022.

 

Promoce navazujícího magisterského studia 25.3.2022

 

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studium
MBA a další možnosti studia