Zápis do studia

Zápis nově přijatých uchazečů do navazujícího magisterského studia oborů Management a Arts management se bude konat v úterý 3. července 2018 v místnosti RB 101 Rajské budovy, Vysoké školy ekonomické v Praze pro oba obory od 10:00 hod.

Uchazeče, kteří dosud nedoložili předcházející vzdělání žádáme, aby se dostavili k zápisu již v 9:30 do RB 101 s ověřenou kopií diplomu případně potvrzením o úspěšném ukončení studia na hlavičkovém papíře absolvované školy (netýká se úspěšných absolventů oborů na VŠE v Praze).

Neúčast u zápisu je důvodem k vyškrtnutí ze seznamu přijatých. V případě vážných překážek účasti na zápisu může zápis proběhnout v zastoupení jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená).

V den zápisu je potřeba nejpozději doložit všechny doklady o předchozím úspěšně ukončeném vysokoškolském studiu. Bez těchto dokladů nebude moci být uchazeč zapsán do studia.

K zápisu je třeba donést:

Všechny žádosti, které potřebujete potvrdit (PID, železnice, ČSSZ, zdrav. poj. a pod.), průkaz totožnosti a propisovací tužku.