Zápis do studia

Zápis nově přijatých uchazečů do navazujícího magisterského studia programů Management a Arts management se bude konat ve čtvrtek 25. června 2020.

Neúčast u zápisu je důvodem k vyškrtnutí ze seznamu přijatých. V případě vážných překážek účasti na zápisu může zápis proběhnout v zastoupení jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená).

V den zápisu je potřeba nejpozději doložit všechny doklady o předchozím úspěšně ukončeném vysokoškolském studiu. Bez těchto dokladů nebude moci být uchazeč zapsán do studia.

K zápisu je třeba donést:

Všechny žádosti, které potřebujete potvrdit (PID, železnice, ČSSZ, zdrav. poj. a pod.), průkaz totožnosti a propisovací tužku.

Mohlo by Vás zajímat

MyFPH
Kontakty