Profil fakulty

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Díky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

V žebříčku sestavovaném Financial Times „Master in Management Ranking 2023 obsadila naše fakulta se svým mezinárodním magisterským studijním programem CEMS 18. místo a zařadila se po boku prestižních univerzit, jako jsou španělská Esade Business School (8. místo) nebo rakouská Vienna University of Economics and Business  (24. místo). V neposlední řadě MBA program spadající pod FPH VŠE je pravidelně hodnocen jako třetí nejlepší MBA program ve střední a východní Evropě.

MBA program Fakulty podnikohospodářské získal prestižní akreditaci AMBA na období let 2021-2024. Mezinárodní akreditace AMBA je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. Na celém světě ji doposud získalo jen několik set nejlepších byznys škol, jako je např. University of St. Gallen či HEC Paris. V ČR je Fakulta  podnikohospodářská první a jedinou fakultou, které se podařilo tuto akreditaci získat.

Vzdělávací činnost

Fakultu navštěvuje na 3 500 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů. Dva magisterské programy fakulty – International Management CEMS (CEMS MIM) a Management – se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times.

Fakulta nabízí 13 vedlejších specializací: Business a management, ESG, Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, Management organizací pro buducnost, Manažer kultury a umění, Manažerská psychologie a sociologie, Marketing, NextGen Consulting, Personální management, Podnikání – startupy a inovace, Projektový management, Sales Management, Turnaround Management.

Studijní programy

Internacionalizace studia

FPH VŠE nabízí i programy vyučované plně v anglickém jazyce. Výuka v cizích jazycích je ale samozřejmostí i v rámci českých programů. Mnozí studenti navíc vycestují během studia na jednu z více než 250 partnerských zahraničních univerzit VŠE v rámci výměnných programů. Vlajkovou lodí fakulty je mezinárodní program Master in International Management (CEMS), který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 34 prestižních vysokých škol, jako jsou např. University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC Paris, ESADE Business School a od roku 2018 taky Cornell SC Johnson College of Business z USA. O jedinečnosti programu svědčí i fakt, že program CEMS může v každé zemi nabízet pouze jediná vysoká škola.

Věda a výzkum

Akademičtí pracovníci FPH VŠE realizují kvalitní a společensky relevantní výzkum v řadě oblastí byznysu a managementu. Výzkum se dlouhodobě zaměřuje především na efektivní řízení rodinných firem, nečestné chování v organizacích, strategický leadership development, digitální pracovních prostředí a strategické podnikové orientace. Akademičtí pracovníci pravidelně publikují v prestižních světových časopisech, jako jsou Technovation, Family Business Review, Technological Forecasting and Social Change, Judgment and Decision Making, European Economic Review a Small Business Economics. Zároveň řeší řadu projektů základního a aplikovaného výzkumu. Další smluvní výzkumné projekty jsou realizovány ve spolupráci s firmami i s organizacemi veřejného sektoru, jako jsou Unipetrol nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí dvouletý mezinárodní MBA program, který je postaven na schopnosti řešit individuálně i týmově komplexní problémy měnícího se světa a aplikace teorie v praxi. MBA program Fakulty podnikohospodářské získal prestižní akreditaci AMBA, která je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. V ČR je Fakulta podnikohospodářská první a jedinou fakultou, které se podařilo tuto akreditaci získat. V prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA je tento studijní program opakovaně řazen k nejlepším v regionu východní Evropy. Fakulta nabízí také řadu otevřených kurzů pro manažery v oblasti finančního řízení, manažerských dovedností, marketingu nebo rodinných firem.

Propojení s praxí

Propojení výuky s praxí je jednou z hlavních priorit fakulty. FPH VŠE má uzavřeny smlouvy s téměř 100 firemními
partnery. Na to, kdo mezi tyto partnery patří, se můžete podívat zde. Manažeři z těchto a celé řady dalších firem se významným způsobem zapojují do výuky, konzultují diplomové práce, organizují studentské soutěže, zprostředkovávají odborné praxe, podílejí se na výzkumné činnosti fakulty a zajišťují exkurze do firem. V rámci společenské odpovědnosti fakulta spolupracuje např. s organizacemi Centrum Paraple či Spolu dětem.