Profil fakulty

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) má jako jediná fakulta v České republice akreditaci Triple Crown. Akreditace Triple Crown je kombinace tří prestižních mezinárodních akreditací: AACSB, EQUIS a AMBADíky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa. Tyto akreditace získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Akreditace AACSB, která je synonymem pro nejvyšší standardy kvality, je také inspirací pro inovativní přístupy ke vzdělávání po celém světě. Nároky kladené na akreditované byznys školy jsou tak vysoké, že držitelem akreditace AACSB je celosvětově méně než 6 % vysokých škol, které nabízejí manažerské studijní programy.

Akreditaci EQUIS uděluje EFMD pouze fakultám se špičkovou výukou, kvalitní vědeckou činností, vysokou mírou internacionalizace a silným propojením s praxí. Základním cílem akreditace je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí.

Akreditace AMBA je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. Na celém světě ji doposud získalo jen několik set nejlepších byznys škol, jako je např. University of St. Gallen či HEC Paris.

 

V žebříčku sestavovaném Financial Times „Master in Management Ranking 2023 obsadila naše fakulta se svým mezinárodním magisterským studijním programem CEMS 18. místo a zařadila se po boku prestižních univerzit, jako jsou španělská Esade Business School (8. místo) nebo rakouská Vienna University of Economics and Business  (24. místo). V neposlední řadě MBA program spadající pod FPH VŠE je pravidelně hodnocen jako třetí nejlepší MBA program ve střední a východní Evropě.

 

Vzdělávací činnost

Fakultu navštěvuje na 3 500 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů. Dva magisterské programy fakulty – International Management CEMS (CEMS MIM) a Management – se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times.

Fakulta nabízí 13 vedlejších specializací: Business a management, ESG, Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, Management organizací pro buducnost, Manažer kultury a umění, Manažerská psychologie a sociologie, Marketing, NextGen Consulting, Personální management, Podnikání – startupy a inovace, Projektový management, Sales Management, Turnaround Management.

Studijní programy

Internacionalizace studia

FPH VŠE nabízí i programy vyučované plně v anglickém jazyce. Výuka v cizích jazycích je ale samozřejmostí i v rámci českých programů. Mnozí studenti navíc vycestují během studia na jednu z více než 250 partnerských zahraničních univerzit VŠE v rámci výměnných programů. Vlajkovou lodí fakulty je mezinárodní program Master in International Management (CEMS), který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 34 prestižních vysokých škol, jako jsou např. University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC Paris, ESADE Business School a od roku 2018 taky Cornell SC Johnson College of Business z USA. O jedinečnosti programu svědčí i fakt, že program CEMS může v každé zemi nabízet pouze jediná vysoká škola.

Věda a výzkum

Akademičtí pracovníci FPH VŠE realizují kvalitní a společensky relevantní výzkum v řadě oblastí byznysu a managementu. Výzkum se dlouhodobě zaměřuje především na efektivní řízení rodinných firem, nečestné chování v organizacích, strategický leadership development, digitální pracovních prostředí a strategické podnikové orientace. Akademičtí pracovníci pravidelně publikují v prestižních světových časopisech, jako jsou Technovation, Family Business Review, Technological Forecasting and Social Change, Judgment and Decision Making, European Economic Review a Small Business Economics. Zároveň řeší řadu projektů základního a aplikovaného výzkumu. Další smluvní výzkumné projekty jsou realizovány ve spolupráci s firmami i s organizacemi veřejného sektoru, jako jsou Unipetrol nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí dvouletý mezinárodní MBA program, který je postaven na schopnosti řešit individuálně i týmově komplexní problémy měnícího se světa a aplikace teorie v praxi. MBA program Fakulty podnikohospodářské získal prestižní akreditaci AMBA, která je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. V ČR je Fakulta podnikohospodářská první a jedinou fakultou, které se podařilo tuto akreditaci získat. V prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA je tento studijní program opakovaně řazen k nejlepším v regionu východní Evropy. Fakulta nabízí také řadu otevřených kurzů pro manažery v oblasti finančního řízení, manažerských dovedností, marketingu nebo rodinných firem.

Propojení s praxí

Propojení výuky s praxí je jednou z hlavních priorit fakulty. FPH VŠE má uzavřeny smlouvy s téměř 100 firemními
partnery. Na to, kdo mezi tyto partnery patří, se můžete podívat zde. Manažeři z těchto a celé řady dalších firem se významným způsobem zapojují do výuky, konzultují diplomové práce, organizují studentské soutěže, zprostředkovávají odborné praxe, podílejí se na výzkumné činnosti fakulty a zajišťují exkurze do firem. V rámci společenské odpovědnosti fakulta spolupracuje např. s organizacemi Centrum Paraple či Spolu dětem.