Profil fakulty

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Díky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa společně s jen 206 fakultami z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

V žebříčku sestavovaném Financial Times „Master in Management Ranking 2021 obsadila naše fakulta se svým mezinárodním magisterským studijním programem CEMS 14. místo a zařadila se po boku prestižních univerzit, jako jsou španělská Esade Business School (16. místo) nebo rakouská Vienna University of Economics and Business  (18. místo). V aktuálním žebříčku The Economist 2021 Masters in Management se program CEMS umístil 23. V neposlední řadě MBA program spadající pod FPH VŠE je pravidelně hodnocen jako třetí nejlepší MBA program ve střední a východní Evropě. Další ocenění a certifikace obdržené napříč fakultou najdete na této stránce.

MBA program Fakulty podnikohospodářské získal prestižní akreditaci AMBA na období let 2021-2024. Mezinárodní akreditace AMBA je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. Na celém světě ji doposud získalo jen 286 nejlepších byznys škol, jako je např. University of St. Gallen či HEC Paris. V ČR je Fakulta  podnikohospodářská první a jedinou fakultou, které se podařilo tuto akreditaci získat.

Vzdělávací činnost

Fakultu navštěvuje přibližně 3 000 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Dva magisterské obory fakulty – International Management CEMS (CEMS MIM) a Management – se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. Obor CEMS se navíc umisťuje na špici žebříčku The Economist Master in Management Ranking.

Fakulta nabízí 12 vedlejších specializací: Business a management, Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, Management kvality a Lean Six Sigma, Manažer kultury a umění, Manažerská psychologie a sociologie, Marketing, NextGen Consulting, Personální management, Podnikání, Projektový management, Sales Management, Turnaround Management.

Studijní programy

Internacionalizace studia

FPH VŠE nabízí i programy vyučované plně v anglickém jazyce. Výuka v cizích jazycích je ale samozřejmostí i v rámci českých programů. Mnozí studenti navíc vycestují během studia na jednu z více než 250 partnerských zahraničních univerzit VŠE v rámci výměnných programů. Vlajkovou lodí fakulty je mezinárodní program Master in International Management (CEMS), který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 32 prestižních vysokých škol, jako jsou např. University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC Paris, ESADE Business School a od roku 2018 taky Cornell SC Johnson College of Business z USA. O jedinečnosti programu svědčí i fakt, že program CEMS může v každé zemi nabízet pouze jediná vysoká škola.

Věda a výzkum

Akademičtí pracovníci FPH VŠE realizují kvalitní a společensky relevantní výzkum v řadě oblastí byznysu a managementu. V současné době řeší zejména řadu projektů GAČR a TAČR; další smluvní výzkumné projekty jsou realizovány ve spolupráci s firmami i s organizacemi veřejného sektoru, jako je Škoda Auto, Unipetrol nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekty se týkají například problematiky smart cities, efektivního řízení rodinných firem, energetiky nebo hodnocení dopadů programů na podporu podnikání. Akademičtí pracovníci publikují v prestižních světových časopisech, jako jsou Academy of Management Perspectives, Perspectives on Psychological Science, Technovation nebo Journal of Business Research.

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí MBA program, který je postaven na individualizovaném přístupu a práci v mezioborových a mezinárodních minitýmech v úzkém kontaktu s mentory. V prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA je tento studijní program opakovaně řazen k nejlepším v regionu východní Evropy. Fakulta nabízí také řadu kurzů pro manažery. Mezi klienty exekutivního vzdělávání patří např. ČSSZ, Metrostav, T-Mobile, TEVA nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho fakulta poskytuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program Honors Academia určený pro talentované studenty a absolventy, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti managementu.

Propojení s praxí

Propojení výuky s praxí je jednou z hlavních priorit fakulty. FPH VŠE má uzavřeny smlouvy s téměř 100 firemními
partnery. Mezi ně patří BD Advisory, Unilever, PPL, APOGEO, Nestlé, Hilti, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, Albert, Aspironix, Coca-Cola HBC, Finep, Henkel, Hopi, ICZ, KPMG, L’Oréal, Mary Kay, Procter & Gamble, PSN, PwC, Red Bull GmbH, UEPA advokáti či Unibail-Rodamco-Westfield. Manažeři z těchto a celé řady dalších firem se významným způsobem zapojují do výuky, konzultují diplomové práce, organizují studentské soutěže, zprostředkovávají odborné praxe, podílejí se na výzkumné činnosti fakulty a zajišťují exkurze do firem. V rámci společenské odpovědnosti fakulta spolupracuje např. s organizacemi Centrum Paraple či Spolu dětem.