Profil fakulty

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Díky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa společně s jen 170 fakultami z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

logo-bestmasters-2017-2018

V žebříčku sestavovaném Financial Times „Master in Management Ranking 2018“ obsadila naše fakulta neuvěřitelné 22. místo a zařadila se po boku prestižních univerzit, jako jsou španělská Esade Business School (11. místo) či rakouská Vienna University of Economics and Business (13. místo). Mezinárodní magisterský studijní program CEMS, který je taktéž vyučován na FPH a v žebříčku se dlouhodobě umisťuje na předních pozicích, obhájil 9. příčku. V neposlední řadě MBA program spadající pod FPH VŠE je pravidelně hodnocen jako třetí nejlepší MBA program ve střední a východní Evropě.

Aktuální žebříček Financial Times „Master in Management Ranking 2018“ najdete v odkazu

Vzdělávací činnost

Fakultu navštěvuje přibližně 3 000 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Dva magisterské obory fakulty – International Management CEMS (CEMS MIM) a Management – se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. Obor CEMS se navíc umisťuje na špici žebříčku The Economist Master in Management Ranking.

Fakulta nabízí 13 vedlejších specializací, jako jsou např. Podnikání, Sales Management, Personální management, Marketing, Logistika, Projektový management či Consulting. Absolventi FPH VŠE nacházejí uplatnění v nadnárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní podnikání.

Studijní obory

Internacionalizace studia

Fakulta podnikohospodářská VŠE nabízí i programy vyučované plně v anglickém a ruském jazyce. Výuka v cizích jazycích je ale samozřejmostí i v rámci českých oborů. Mnozí studenti navíc vycestují během studia na jednu z více než 200 partnerských zahraničních univerzit VŠE v rámci výměnných programů.

Vlajkovou lodí fakulty je mezinárodní obor International Management CEMS, který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 30 prestižních vysokých škol, jako jsou např. University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC Paris či ESADE Business School. O výlučnosti programu svědčí i fakt, že obor CEMS může v každé zemi nabízet pouze jediná vysoká škola.

Mohlo by Vás zajímat

Den otevřených dveří
Proč studovat na FPH

 

Dlouhodobý záměr

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské na svém jednání 9.12. 2015 schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020. Dokumenty jsou ke stažení na konci stránky.

Strategické plány rozvoje, složení rozvojové rady FPH a další dokumenty spadající pod toto téma naleznete na stránce zde.

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti FPH za jednotlivé roky

Etika, odpovědnost a udržitelnost

Etický kodex VŠE

Etická komise

Jednací řád Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze

Zásady odpovědnosti managementu vzdělávací organizace

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj