Orgány fakulty

Jméno Role
Bohumír Andrla člen (externí)
Ing. Rut Bízková člen
Kateřina Bohuslavová člen (externí)
Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. člen
Peter Drábik člen (externí)
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc člen
Ing. arch. Naděžda Goryczková člen
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. předseda, člen
doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. člen
doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. člen
Josef Jaroš člen (externí)
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. člen
Ing. Petr Jirsák, Ph.D. člen
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. člen
Petr Knap člen (externí)
Adriana Knápková člen (externí)
Barbora Kročková člen (externí)
Alena Křížková člen (externí)
Karel Ksandr člen (externí)
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. člen
doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. člen
Zdeňka Matoušková člen (externí)
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. člen
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. člen
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. člen
Petr Očko člen (externí)
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. člen
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. člen
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. člen
Anna Pilková člen (externí)
František Piškanin člen (externí)
Ladislav Profota člen (externí)
Elisabeth Radek člen (externí)
Jan Slavík člen (externí)
Pavel Sobíšek člen (externí)
Rostislav Staněk člen (externí)
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. člen
doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. člen
PhDr. Ilja Šmíd člen
doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. člen
Andreas Ueltzhöffer člen (externí)
Martin Wichterle člen (externí)