Proč studovat Ph.D. u nás?

  1. Jako jediná fakulta v ČR se můžeme pyšnit mezinárodně uznávanou akreditací EQUIS.

  2. Nabízíme čtyřletý doktorský program Management a manažerská ekonomie v prezenční a kombinované formě.

  3. Fakulta finančně podporuje odborné publikace, výzkumy a výjezdy studentů.

Podpora vědy a výzkumu

Podpora vědy a výzkumu

Jednou z institucí podnikohospodářské fakulty je i Centrum vědy a výzkumu, které zajišťuje odbornou publikační činnost, výzkumy a další projekty.

Research club

Research club

Na FPH funguje Research club, jehož cílem je sdílení vědeckovýzkumných informací, zkušeností, tipů a námětů, diskutování připravovaných článků apod.

Informační zdroje

Informační zdroje

Fakulta nabízí přístup k elektronickým informačním zdrojům jako jsou EBSCO, ProQuest Central nebo JSTOR, databázi BvD Amadeus a dalším.

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference

Fakulta finančně podporuje výjezd na kvalitní mezinárodní konference, jako jsou AOM, EURAM, ICAP a další, které souvisejí se studijním oborem konkrétního Ph.D. studenta.

Finanční podpora

Finanční podpora

Fakulta finančně odměňuje kvalitní publikační výstupy, zejména ve formě publikací v odborných časopisech. Podpořeno je ročně cca 20 výzkumných projektů.

Moderní zázemí

Moderní zázemí

Fakulta podnikohospodářská sídlí v moderních a reprezentativních prostorách VŠE v Praze, které podtrhují kvalitu a prestiž nabízeného studia.

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studijní programy
Přijímací zkoušky