Magisterské studium

Na Fakultě podnikohospodářské je možné studovat čtyři následující navazující magisterské programy a dva MBA programy:

Magisterské studijní programy

 

Přijímací řízení

Příjímání přihlášek do programu navazujícího magisterského studia Management a programu Arts management se zahájením studia v následujícím akademickém roce, tj. 2019/2020, bude probíhat od 3. prosince 2018 do 30. dubna 2019. Přijímací řízení se pak bude konat 26. června 2019. Pro více informací klikněte na odkaz zde.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 380 do programu Management (MG), 80 do programu Arts Management (AM), 50 do programu International Management (IG) a 50 do programu Management (MIMG).

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení je 690 Kč pro programy vyučované v českém jazyce a 50 EUR (resp. 1 300 Kč) pro programy vyučované v cizím jazyce. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze program jeden. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 929 563 440 84 440 425
Arts Management 130 80 64 12 64 59
International Management 122 115 67 33 51 45
Management MIMG 25 18 18 0 18 5
Všechny obory 1206 776 589 129 573 529

Mohlo by Vás zajímat

Den otevřených dveří
Přijímací zkoušky