Přihláška ke studiu

  1. Přihlášku ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou VŠE si můžete podat pouze elektronickou formou v našem informačním systému InSIS.

  2. Úředně ověřená vysvědčení je možné doložit nahráním vysvědčení konvertovaných do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech Point k e-přihlášce (v sekci Dokumenty) nebo klasicky úředně ověřenými papírovými kopiemi zaslanými poštou na studijní oddělení na jméno Hana Dudová, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

  3. Všechny sekce vyplňte tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit.

  4. Na email zadaný v přihlášce obdržíte číslo účtu a variabilní symbol, které použijte pro platbu 880 Kč pro programy v českém jazyce a 50 EUR pro programy v cizím jazyce. Přihlášku lze uhradit i kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

     

  5. Pokud se hlásíte ze zahraničí a neskládali jste maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, musíte se také přihlásit na vstupní test z českého jazyka pro cizince. Na test vám přijde samostatná pozvánka.

  6. Za přihlášené jste považováni až v okamžiku, kdy je kompletně vyplněná a zaplacená elektronická přihláška.

Přihlášky lze podávat do 30. dubna. Do programu BBA do 10. června.

 

Jak na e-přihlášku krok za krokem

 

Kontaktní osoby – Studijní oddělení

 

Hana Dudová

Hana Dudová

Přijímací řízení k bakalářskému studiu
Studijní odd. bakalářského, magisterského a distančního studia
Studenti PE a MNG s příjmením od Kr do Ž

RB 412
tel: 224 098 412
dudova@vse.cz

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

Přijímací řízení k magisterskému studiu
Studijní odd. bakalářského, magisterského a distančního studia
Studenti AM všichni + PE a MNG s příjmením od A do Ko

RB  411
tel: 224 098 411
kudlikz@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Přijímací zkoušky