Přihláška ke studiu

  1. Přihlášky ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou VŠE se podávají pouze elektronickou formou v našem informačním systému InSIS

  2. Na elektronickou adresu, kterou uchazeč uvedl v přihlášce obdržíte číslo účtu a variabilní symbol, které použijte pro platbu 690 Kč pro programy v českém jazyce a 50 EUR pro prtogramy v cizím jazyce

     

  3. Přihlášku je také možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady nejsou možné.

     

  4. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací

  5. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je vyplněná elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Přijímací zkoušky