Přihláška ke studiu

  1. Přihlášky ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou VŠE se podávají pouze elektronickou formou v našem informačním systému InSIS

  2. Na elektronickou adresu, kterou uchazeč uvedl v přihlášce obdržíte číslo účtu a variabilní symbol, které použijte pro platbu 870 Kč pro programy v českém jazyce a 50 EUR pro programy v cizím jazyce

     

  3. Přihlášku je také možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady nejsou možné.

     

  4. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací

  5. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je vyplněná elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka

 

Kontaktní osoby – Studijní oddělení

 

Hana Dudová

Hana Dudová

Přijímací řízení k bakalářskému studiu
Studijní odd. bakalářského, magisterského a distančního studia
Studenti PE a MNG s příjmením od Kr do Ž

RB 412
tel: 224 098 412
dudova@vse.cz

Zdeňka Kudlíková

Zdeňka Kudlíková

Přijímací řízení k magisterskému studiu
Studijní odd. bakalářského, magisterského a distančního studia
Studenti AM všichni + PE a MNG s příjmením od A do Ko

RB  411
tel: 224 098 411
kudlikz@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Vzorové testy
Přijímací zkoušky