Doktorské studium

Studijní obory doktorského studia

Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Doktorské studium vyučované v českém jazyce (včetně vládních stipendistů) je bezplatné, studium v anglickém jazyce je zpoplatněno, studenti v tomto případě v anglickém jazyce absolvují výuku, skládají zkoušky, píší a obhajují disertační práci.

Přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení. O přijetí rozhoduje děkan fakulty příslušného doktorského programu na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky s ohledem na kapacitu školitelů.

Informace z Oddělení vědy a výzkumu – OVV

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky do doktorských programů pro rok 2019 začínající letním semestrem (v únoru 2019) se uskuteční 17. ledna 2019. Přihlášky lze podávat do 15. prosince 2018. Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 (začínající zimním semestrem v září 2019) bude probíhat v červnu 2019.

Kontaktní osoba

Studijní referentkou je Ing. Adriana Válová, Ph.D. (adriana.valova@vse.cz,).

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studijní programy
Přijímací zkoušky