Témata disertačních prací

Katedra arts managementu Katedra manažerské ekonomie Katedra personalistiky
Katedra logistiky Katedra manažerské psychologie a sociologie Katedra podnikání
Katedra managementu Katedra marketingu Katedra strategie

Katedra logistiky

Katedra personalistiky

Katedra arts managementu

Katedra strategie

Katedra manažerské psychologie s sociologie

Katedra marketingu

Katedra managementu

Katedra podnikání

  • Rozhodování soukromých investorů a/nebo venture kapitálu o investici do start-upů, prof. Lukeš
  • Sociální podnikání,  prof. Lukeš
  • Inovace business modelů, doc. Špaček
  • Různorodost dopadů politik podpory podnikání v závislosti na charakteristikách podniku, doc. Dvouletý
  • Ekonomické dopady nefinačních forem podpory podnikání, doc. Dvouletý
  • Ekonomická udržitelnost sociálních podniků a její determinanty, doc. Dvouletý
  • Motivace a životní styl u různých typů podnikatelů, doc. Dvouletý
  • Crowdfunding jako zdroj financování podnikání a jeho růstu, doc. Dvouletý

Katedra manažerské ekonomie

Téma doktorské disertační práce lze zvolit i individuálně, ale vždy je třeba téma a jeho výzkumný záměr konzultovat s potencionálním školitelem. Všechna výše uvedená témata (a jejich výzkumný obsah) je třeba v dostatečném předstihu  před přijímacím řízením konzultovat s příslušným  školitelem, který je pak uveden v elektronické přihlášce.

Témata disertačních prací pro akademický rok 2022/2023
Témata disertačních prací pro akademický rok 2023/2024 (aktualizováno 7.11.2022)