Témata disertačních prací

Katedra arts managementu Katedra manažerské ekonomie Katedra personalistiky
Katedra logistiky Katedra manažerské psychologie a sociologie Katedra podnikání
Katedra managementu Katedra marketingu Katedra strategie

Katedra logistiky

Katedra personalistiky

Katedra arts managementu

Katedra strategie

Katedra manažerské psychologie s sociologie

Katedra marketingu

Katedra managementu

Katedra podnikání

Katedra manažerské ekonomie

Téma doktorské disertační práce lze zvolit i individuálně, ale vždy je třeba téma a jeho výzkumný záměr konzultovat s potencionálním školitelem. Všechna výše uvedená témata (a jejich výzkumný obsah) je třeba v dostatečném předstihu  před přijímacím řízením konzultovat s příslušným  školitelem, který je pak uveden v elektronické přihlášce.

Témata disertačních prací pro akademický rok 2023/2024 (aktualizováno 15.03.2023)