Promoce

Promoce absolventů oborů a programů bakalářského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kterým byly promoce z důvodu nepříznivé pandemické situace zrušeny a kteří účast na náhradním termínu promocí potvrdili, se konají v sobotu 6. listopadu 2021 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
14:15 Všichni absolventi

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do přízemí Vencovského auly vždy hodinu před začátkem promoce. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 15 minut před promocí.

Z důvodu pandemické situace je třeba se řídit aktuálním Opatřením paní rektorky. Používat ve vnitřních prostorách VŠE v Praze odpovídající ochranný prostředek dýchacích cest. Všichni účastníci musí být usazeni a musí předložit potvrzení o očkování, testu nebo prodělání nemoci COVID-19 dle Opatření. Z důvodu omezené kapacity auly žádáme absolventy, aby se pokusili omezit počet svých hostů maximálně na pět.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promocí je v letním semestru 2021/2022 11. března 2022.

Zveřejněno v neděli 17. října 2021:

Byl stanoven termín pro konání náhradních promocí pro absolventy, kterým byl původní termín z důvodu proticovidových opatření zrušen. Termín je sobota 6. listopadu odpoledne. Všem absolventům byl zaslán email na kontaktní adresu evidovanou v InSIS. Pokud jste email neobdrželi a máte zájem se promoce zúčastnit, napište na e-mail: fph@vse.cz. Na konci příštího týdne bychom chtěli rozhodnout o počtu promocí.  Děkujeme za pochopení, že promocí se budou moci zúčastnit jen absolventi, kteří svoji účast potvrdí.

Mohlo by Vás zajímat

Často kladené otázky
Magisterské studium