Promoce

Promoce absolventů oborů a programů bakalářského studia Fakulty podnikohospodářské, kteří dokončili studium od 1. 9. 2022 do 12. 2. 2023 včetně, se konají ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Pátek 17. března 2023
14:00 Absolventi všech programů/oborů

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do přízemí Vencovského auly hodinu před začátkem promoce (prosíme o dochvilnost). Příchod hostů probíhá z přízemí cca 10 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promocí je 22. září 2023 (dle Harmonogramu VŠE).

Mohlo by Vás zajímat

Často kladené otázky
Magisterské studium