Promoce

Děkan fakulty na základě výsledku hlasování (hlasovalo 187 absolventů, tj. 48,4 % a z nich bylo pro změnu termínu 128, tj. 68,4 %) rozhodl o tom, že bakalářské promoce se budou pro program i obor Arts management konat v pátek 30. září a pro program i obor Podniková ekonomika a management v sobotu 1. října 2022.

Promoce absolventů oborů a programů bakalářského studia Fakulty podnikohospodářské, kteří dokončili studium od 14. 2. 2022 do 31. 8. 2022 včetně, se konají ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Pátek 30. září 2022
9:00 Absolventi programu/oboru Arts management
Sobota 1. října 2022
9:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od M po Sl (včetně)
11:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od A po I (včetně)
13:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od Sm po Ž (včetně)
15:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od J po L (včetně) + absolventi programu/oboru Bachelor of Business Administration

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do přízemí Vencovského auly hodinu před začátkem promoce (prosíme o dochvilnost). Příchod hostů probíhá z přízemí cca 10 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promocí je 17. března 2023 (dle Harmonogramu VŠE).

Mohlo by Vás zajímat

Často kladené otázky
Magisterské studium