Promoce

Promoce absolventů oborů a programů bakalářského studia Fakulty podnikohospodářské, kteří dokončili studium od 13. 2. 2023 do 31. 8. 2023 včetně, se konají ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Pátek 22. září 2023
9:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od Hl do Kúd (včetně)
11:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od Kuch do Ra (včetně)
13:00 Absolventi programu/oboru Arts management všichni
Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od W do Ž (včetně)
15:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od A do Ha (včetně)
17:00 Absolventi programu/oboru Podniková ekonomika a management s příjmením od Re do V (včetně)

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do přízemí Vencovského auly hodinu před začátkem promoce (prosíme o dochvilnost). Příchod hostů probíhá z přízemí cca 10 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promocí je 8. března 2024 (dle Harmonogramu VŠE).

Promoce bakalářských studentů 22. září 2023

Mohlo by Vás zajímat

Často kladené otázky
Magisterské studium