Promoce

Termín 27. března 2020 je zrušen!

Promoce absolventů oborů bakalářského studia Fakulty podnikohospodářské, kteří dokončili studium od 1. 9. 2019 do 16. 2. 2020 včetně, se konají v pátek 27. března 2020 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze dle následujícího časového harmonogramu:

Časový harmonogram promocí
10:00 Absolventi všech oborů vyučovaných v českém jazyce

Prosíme promované, aby se ve společenském oděvu dostavili do přízemí Vencovského auly vždy hodinu před začátkem promoce. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 15 minut před promocí.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Případnou neúčast prosím sdělte na e-mail: pavel.mikan@vse.cz

Další termín promocí je v zimním semestru 2020/2021 2. října 2020.

Mohlo by Vás zajímat

Často kladené otázky
Magisterské studium