Smluvní výzkum a poradenská činnost

Na Fakultě podnikohospodářské se nezaměřujeme pouze na vzdělávání, ale jsme partnerem i střednímu a vrcholovému managementu při řešení byznysových problémů. Jednotlivé aktivity v této oblasti zajišťují katedry nebo interdisciplinární týmy.

 

Výzkum a poradenská činnost probíhají v různých úrovních:

  • Aplikovaný výzkum (například TAČR)
  • Smluvní výzkum a consulting
    • Standardní semestrální studentské projekty
    • Profesionálně řízené studentské projekty v rámci programu CEMS a VS NextGen Cosnulting
    • Profesionální výzkum a consulting vedený katedrami a centry excelence

 

V jakých oblastech vám můžeme být partnery?

 

Centra excelence

V rámci center excelence fungují relativně autonomní týmy složené z praktiků a akademiků, kteří se specializují na danou oblast. Centra představují společnou platformu pro interdisciplinární týmovou spolupráci mezi fakultními pracovišti a praxí, orientovanou vedle aktivit smluvního výzkumu i na vzdělávací a další aktivity.

Více o centrech excelence

Vybrané ukázky našich projektů

Výzkumý projekt pro společnost ORLEN Unipetrol RPA

Výzkumý projekt pro společnost ORLEN Unipetrol RPA

Od listopadu 2017 řeší členové Katedry logistiky v rámci tohoto výzkumu projekt pro společnost ORLEN Unipetrol RPA. Jedná se o několika etapový projekt pod souhrnným názvem „Petrochemical Logistics – Intermodal Distribution Network for Polyolefins – The Study Phase“, v rámci kterého katedra vyvíjí koncept intermodální distribuce polyolefinů a s tím souvisejících služeb.

Návrh strategie růstu pro největší českou rodinnou firmu DEK

Návrh strategie růstu pro největší českou rodinnou firmu DEK

Mezinárodní skupina šesti studentů vedlejší specializace NextGen Consulting v rámci předmětu Strategie růstu pracovala na společném návrhu různých strategií růstu pro DEK. Celý projekt vznikal na základě úzké spolupráce na vícero úrovních firmy. Byla provedena analýza stávajícího stavu řízení společnosti a analýza vhodných oblastí k decentralizaci za účelem dalšího růstu firmy.

Výzkumný projekt Influence Monitor

Výzkumný projekt Influence Monitor

Smyslem výzkumu pro společnost Market Vision je přinést manažerům, kteří jsou ve firmách zodpovědní za marketingovou komunikaci, vhled do života a chování mladých lidí na sociálních sítích.

Šetření probíhá na cílové skupině mladých lidí v ČR ve věku 15-34 let a je reprezentativní. Každoročně jsou realizovány 2 vlny, výstupy o využívání sociálních sítí mladými lidmi a zejména o popularitě influencerů jsou k dispozici vždy v červnu a v prosinci.

 

Další vybrané projekty