Seznámení s fakultou

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na management ve střední a východní Evropě. Posláním fakulty je vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí. Absolventi FPH VŠE nacházejí uplatnění v nadnárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní podnikání. FPH VŠE má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tou se na celém světě může pochlubit jen 170 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

Hlavními prioritami fakulty jsou:
  • excelentní pedagogická činnost založená na nejmodernějších vzdělávacích metodách;
  • mezinárodně uznávaná vědecko-výzkumná činnost, která je přínosná pro akademickou sféru i praxi;
  • internacionalizace pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti;
  • úzké provázání pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti s praxí;
  • rozvoj vztahů s absolventy fakulty.

Studijní a vzdělávací činnost

Fakultu navštěvuje přibližně 3 000 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Dva magisterské obory fakulty – International Management CEMS (CEMS MIM) a Management – se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. Obor CEMS se navíc umisťuje na špici žebříčku The Economist Master in Management Ranking.

Fakulta nabízí 13 vedlejších specializací, jako jsou např. Podnikání, Sales Management, Personální management, Marketing, Logistika, Projektový management či Consulting.

Studijní obory

Internacionalizace studia

Fakulta podnikohospodářská VŠE nabízí i programy vyučované plně v anglickém a ruském jazyce. Výuka v cizích jazycích je ale samozřejmostí i v rámci českých oborů. Mnozí studenti navíc vycestují během studia na jednu z více než 200 partnerských zahraničních univerzit VŠE v rámci výměnných programů.

Vlajkovou lodí fakulty je mezinárodní obor International Management CEMS, který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 30 prestižních vysokých škol, jako jsou např. University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC Paris či ESADE Business School. O výlučnosti programu svědčí i fakt, že obor CEMS může v každé zemi nabízet pouze jediná vysoká škola.