Virtuální veletrh vedlejších specializací FPH

Hlásíte se na navazující magisterské studium a přemýšlíte, kterou vedlejší specializaci (VS) zvolit? Nebo vás nějaká konkrétní VS láká a rádi byste se dozvěděli více?

Po roce jsme pro vás opět připravili virtuální veletrh vedlejších specializací FPH. Představení jednotlivých VS proběhne v prostředí ZOOM či Teams. Detaily naleznete v harmonogramu po rozbalení jednotlivých VS.

 

Na co se můžete těšit?

Všechny důležité informace se dozvíte od garantů či vyučujících jednotlivých vedlejších specializací. V rámci představení některých vedlejších specializací navíc budou přizváni i absolventi či studenti VS a firemní partneři. A samozřejmě bude prostor i pro vaše otázky.

 

Kdy to vše proběhne?

Virtuální  veletrh vedlejších specializací FPH se bude konat v úterý 4. května a ve středu 5. května 2021. Harmonogram je následující:

 

úterý 4. května

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti a to zejména v kontextu globální finanční krize (2008-2009) a současné krize způsobené pandemií COVID-19. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout, případně ukázat, jakým způsobem je lze řešit.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. a Ing. Lee Louda, Ph.D., vedoucí centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde.

 

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. David Říha, Ph.D., MBA.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde. Meeting ID: 996 4650 3809; Passcode: 302749

 

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty znalostmi v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, podnikání v kultuře, kulturní tvorba a ekonomické využití kulturního dědictví je vysoce aktuální specializací s ohledem na prudký rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a zejména kulturním významu, vytvářejí nový rámec a nové šance pro efektivní uplatnění rozvojových zdrojů české ekonomiky. Schopnost využití těchto zdrojů, schopnost úspěšné komunikace s aktéry v jednotlivých sektorech „tvůrčí ekonomiky“ jsou významnou podmínkou pro uplatnění moderního ekonoma v praxi.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Doc. Ing. jiří Patočka, CSc., Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. a Phdr. Ilja Šmíd.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde.

 

Vedlejší specializace rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného teoretického základu je výuka zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Výuka se opírá jak o kvalitní učebnice, tak i o hojné využití různých interaktivních a tréninkových metod rozvíjejících sociální kompetence. Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (tj. manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu atp.) anebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Hana Lorencová, Ph.D., Mgr. Tereza Králová, Ph.D., PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D., Mgr. Karel Čada, Ph.D., Ing. Jana Gašková, Ph.D., doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. a za absolventy Eva Horáková.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde.

 

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L ́Oréal, Nestlé, ACNielsen, Median atp. Absolventi se uplatňují v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem nebo také v agenturách nejrůznějšího typu. Neztratí se ani v kulturních institucích a neziskovkách. Nabyté znalosti a dovednosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí vedoucí Katedry marketingu a garant VS doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., vyučující VS a zástupce z řad absolventů.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde.

 

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Vedlejší specializace si klade za cíl naučit studenty být více generalisty a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“. Zároveň je učí, jak řešit problémy z multidisciplinárního pohledu a přicházet s nápady, které jsou kreativní a využívají např. analogii z jiných byznysů. V neposlední řadě vede k porozumění specifikům fenoménu rodinných firem a představuje myšlenky, které přispívají k firemní, celospolečenské i ekologické udržitelnosti. Vedlejší specializace nabízí vyváženou kombinaci kurzů zaměřených na tzv. hard i soft skills, které rozvíjí strategické a tvůrčí myšlení, jako klíčový aspekt úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Naši absolventi se mohou uplatnit v konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde.

 

 

středa 5. května

Tato vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je zcela jistě správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti řízení lidí ve firmách a získat znalosti a dovednosti, které v budoucnosti využijí ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců nebo podnikatelů.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA, Ing. Marek Stříteský, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D. a hosté.

 

Představení VS proběhne v Teams zde.

 

Sůl nad zlato neboli jak umět zlepšovat procesy, aby podniky byly stále lepší a lepší.

Tato vedlejší specializace nabízí metody a techniky, které jsou potřebné ke zlepšování jakéhokoliv podniku nebo instituce. Můžete je použít jak v administrativě, tak ve výrobě. Procesy zlepšují banky, výrobní podniky, ale i třeba nemocnice. Jde o to mít chytřejší a efektivnější procesy, neplýtvat a zvyšovat hodnotu pro zákazníka. Pojďte se s námi naučit, jak zlepšovat organizace, ale i svoji osobní práci.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Felipe Martínez, Ph.D.

 

Představení VS proběhne v Teams zde.

Cílem této vedlejší specializace je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi. Studenti v rámci VS řeší týmově reálné projekty, příklady, případové studie i virtuální projekty, a dále se zapojují formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách mají možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a jsou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde. Meeting ID: 924 9240 2111; Passcode: 459023

 

Tato vedlejší specializace je určena studentům, které láká nezávislost spojená s podnikáním a zajímají se o vznik a rozvoj inovativních organizací. Vedlejší specializace je složena z předmětů zaměřených na rozvoj podnikatelského myšlení, schopnost vést dynamický tým, navrhovat funkční byznys modely, komunikovat s cílovými skupinami a prezentovat před investory. Výuka probíhá ve spolupráci s úspěšnými podnikateli a řadou odborníků z praxe. VS Podnikání je úzce napojena na business akcelerátor VŠE xPORT.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. Michal Andera, Ph.D.

 

Představení VS proběhne v ZOOM zde. Meeting ID: 967 0254 1110; Passcode: 949549

 

Hlavní zaměření VS je na supply chain management (SCM), mezinárodní přepravu a zasilatelství, včetně přepravních podmínek a komplementárních služeb, celní problematiku, relevantní smluvní vztahy, strategii logistických systému, jejich tvorbu a reengineeringu.

Katedra logistiky je oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Michal Mervart, Ph.D. a studentka VS Bc. Ludmila Homolová.

 

Představení VS proběhne v Teams zde.

 

 

Nenechte si utéct možnost dozvědět se o jednotlivých vedlejších specializacích více a získat všechny potřebné informace pro rozhodnutí, které může nasměrovat vaši budoucí kariéru.

Budeme se na vás těšit!