Letní školy

Informace o letních školách naleznete na stránkách OZS. Podrobnější informace jsou obvykle na internetových stránkách, na něž je z přehledu letních škol odkazováno. Veškeré dotazy směřujte prosím přímo na příslušného organizátora. Mějte prosím na paměti, že na stránkách OZS jsou zveřejňovány pouze takové nabídky letních programů, jejichž organizátor požádá OZS/VŠE o propagaci své nabídky, nejde tedy v žádném případě o vyčerpávající přehled možností.

 

Organizační zabezpečení na letní škole

  • Studenti si sami vyhledají konkrétní letní odbornou školu a osloví danou instituci. Studenti si svůj krátkodobý studijní pobyt samostatně zajistí. Komunikace s institucí zajišťující letní školu i samotné přihlašování tedy probíhá výhradně ze strany studenta.
  • Termíny podání přihlášek ke studiu na zahraničních letních školách (jsou-li stanoveny) závisí na jednotlivých hostitelských institucích a je tedy třeba si je zjistit; např. na internetových stránkách letních škol; uzávěrka pro podávání přihlášek bývá většinou v období únor – květen.
  • Pokud je organizátorem letní školy instituce, s níž má VŠE partnerskou dohodu o vzájemné výměně studentů, a která nabízí studentům z partnerských škol zahrnutí jejich účasti do výměnného programu mezi oběma školami (často označováno jako nominace), není bohužel možné, aby VŠE na tento princip přistoupila (důvodem je, že zájemci o letní školy neprocházejí výběrovým řízením VŠE, jehož se uchazeči o výměnné studium v rámci běžného semestru musejí zúčastnit).
  • Každý student se tedy letní školy účastní v rámci individuální mobility. Je však možné využít výhod, které partnerská vysoká škola VŠE nabízí, například snížený účastnický poplatek.

 

Uznání kreditů z letní školy do studia na VŠE

Pokud bude student v rámci letní školy studovat odborné předměty za minimálně 6 ECTS, může si tyto odborné předměty nechat uznat do studia na FPH. Minimální délka studia je 30 dní.

Uznání kreditů je nutno konzultovat s proděkanem FPH pro zahraniční vztahy. Obecně se uznávání předmětů a kreditů z jiných studií do studia na VŠE řídí studijním řádem VŠE platným pro Váš studijní program.

Pokud budete chtít uznat předměty do studia na FPH, před odjezdem navštivte proděkana FPH pro zahraniční vztahy a předložte:

Po návratu z letní školy navštivte proděkana FPH pro studium a předložte:

  • Study Abroad Course Plan
  • Transcript of Records (výpis výsledků o studiu)
  • Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí (podává se elektronicky v InSIS, postup najdete na stránkách OZS).

Další povinností je vyplnění zprávy ze zahraničního pobytu – závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu. Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

 

Finanční podpora

VŠE jako celek a ani FPH neposkytuje finanční podporu pro pobyty na letních školách.

 

Kontaktní osoba

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy
místnost: RB 348
tel.: 224 098 348
e-mail: ladislav.tyll@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Semestrální výměnné pobyty
Proč vyjet do zahraničí?