Michele Stasa Ouzký získala Cenu Josefa Hlávky

Ing. Michele Stasa Ouzký, Ph.D. získala Cenu Josefa Hlávky, která je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.

Gratulujeme!

 


Ing. Michele Stasa Ouzký, Ph.D. jako jediná doktorandka z České republiky dokázala publikovat studii v časopise Family Business Review. Tato její práce s názvem „Social Capital in the Family Business Literature: A Systematic Review and Future Research Agenda“ získala citace z prestižních časopisů (např. Journal of Business Research) a získala za ni také dvě ocenění na VŠE, a to první místo v Soutěži o nejlepší publikace na FPH (nejlepší publikace studenta doktorského studia 2022) a první místo v Ceně rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 2022.

Ing. Stasa Ouzký, Ph.D. v průběhu svého studia dosáhla mnoha dalších významných úspěchů. Se svou diplomovou prací „Finanční výkonnost eponymních firem“ se umístila mezi vítězi Ceny Atlas Copco Services 2019, která oceňuje nejlepší ekonomicky zaměřené závěrečné práce vzniklé na českých univerzitách. Dále se svou diplomovou prací uspěla ve fakultní soutěži ESOP (excelentní studentské odborné práce) a její výsledky byly publikovány jako součást článku „Financial performance of eponymous firms in the Czech Republic“ v časopise Acta Oeconomica Pragensia. Kromě toho je hlavní autorkou studie „Family Firms’ Innovation: The Indirect Effects of Socioemotional Wealth and the Role of Social Capital“ publikované v časopise Journal of High Technology Management Research evidovaném v druhém kvartilu databáze Scopus.

Michele Stasa Ouzký získala Cenu Josefa Hlávky