Bodová hranice pro přijetí na bakalářský program Podniková ekonomika a management (absolventi středních škol v ČR a SR)

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  stanovil podmínky pro přijetí na bakalářský program Podniková ekonomika a management vyučovaný v českém jazyce pro absolventy českých a slovenských středních škol přijímaných na základě výsledků z vysvědčení takto:

  • Pro bakalářský program Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli alespoň 268 bodů.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pro zapsání do studia potvrďte do 13. června 2023 dle pokynů v Rozhodnutí/Oznámení o přijetí (které najdete v úložišti dokumentů své elektronické přihlášky – čtěte obě strany) nejdříve imatrikulační slib a poté elektronickou návratku a doručte nejlépe elektronicky požadované úřední PDF maturitního vysvědčení. Náhradním způsobem je odeslání úředně ověřeného maturitního vysvědčení poštou na adresu: VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Studijní oddělení, Hana Dudová, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412, e-mail: hana.dudova@vse.cz.

Zapsaní studenti si budou moci v InSIS vytisknout elektronicky podepsané potvrzení o studiu (se začátkem studia 1. září 2023). Cizincům bude poštou na kontaktní adresu zasláno potvrzení pro MV ČR.

Pokyny pro neúspěšné uchazeče

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Vzor žádosti najdete v sekci ke stažení. K žádosti doložte ověřené kopie požadovaných dokumentů (pokud již nebyly vloženy elektronicky: maturitní vysvědčení, vysvědčení ze střední školy, nostrifikace, diplom/atestat) a doručte nejlépe poštou na adresu Studijního oddělení Fakulty podnikohospodářské, Hana Dudová. Nezapomeňte žádost vlastnoručně podepsat.

Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářský program Podniková ekonomika a management vyučovaný v českém jazyce (absolventi středních škol v ČR a SR)