Bodová hranice pro přijetí na bakalářský program Podniková ekonomika a management na základě vysvědčení (absolventi středních škol v ČR a SR)

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  stanovil podmínky pro přijetí na bakalářský program Podniková ekonomika a management vyučovaný v českém jazyce pro absolventy českých a slovenských středních škol přijímaných na základě výsledků z vysvědčení takto:

  • Pro bakalářský program Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli alespoň 279 bodů.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu na základě výsledků ze středních škol. Pro zapsání do studia potvrďte do 9. června 2024 dle pokynů v Rozhodnutí/Oznámení o přijetí (které najdete v úložišti dokumentů své elektronické přihlášky – čtěte obě strany) nejdříve imatrikulační slib a poté elektronickou návratku a doručte nejlépe elektronicky požadované úřední PDF maturitního vysvědčení. Náhradním způsobem je odeslání úředně ověřeného maturitního vysvědčení poštou na adresu: VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Studijní oddělení, Ing. Alena Zitková, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Kontaktní osobou je Ing. Alena Zitková, Rajská budova 412, e-mail: alena.zitkova@vse.cz.

Zapsaní studenti si budou moci v InSIS vytisknout elektronicky podepsané potvrzení o studiu (se začátkem studia 1. září 2024).

Uchazeči, kterým nebylo, z důvodů uvedených ve Vyhlášce o přijímacím řízení, prominuto skládání přijímacích zkoušek, budou pozváni na přijímací zkoušky, které se konají ve dnech 12. a 13. 6. 2024.