Článek „Zmatení kolem ekonomického růstu“ od Marka Hudíka a Pavla Potužáka v časopise Vesmír

V lednovém vydání časopisu Vesmír vyšel článek „Zmatení kolem ekonomického růstu“ od doc. Marka Hudíka z Katedry manažerské ekonomie FPH a dr. Pavla Potužáka z Katedry ekonomie NF.

V tomto článku poukazují na to, že ekonomie nepovažuje environmentální otázky a problém globální nerovnosti za méně důležité než problematiku ekonomického růstu. Na rozdíl od alternativních („postrůstových“) přístupů nevidí důvody, proč by bylo nutno tyto otázky zkoumat v souvislosti s ekonomickým růstem. Snaha řešit environmentální otázky a globální nerovnost omezením ekonomického růstu není účinná. Ekonomie navrhuje řešit tyto problémy přímo a cíleně.

„Poškozování životního prostředí a globální nerovnost patří k zásadním problémům dnešního světa. Vztahování těchto témat k ekonomickému růstu je však zavádějící. Vazba mezi kvalitou životního prostředí a růstem je nejednoznačná a podobně nejednoznačný je vztah mezi růstem a globální nerovností,“ píší doc. Hudík a dr. Potužák ve svém článku, který je dostupný zde.

Článek "Zmatení kolem ekonomického růstu" od Marka Hudíka a Pavla Potužáka v časopise Vesmír