David Říha obhájil titul „Pedagog roku“

VŠE podruhé ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2020 vyhlášen Ing. Jan Molín, Ph.D., za FMV doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., za FPH Ing. David Říha, Ph.D., za FIS Ing. Filip Vencovský, Ph.D., za NF Ing. Michal Mirvald, Ph.D. a za FM doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě návrhu děkanů, který vycházel z hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Jan Molín, David Říha a Michal Mirvald obhájili titul z loňského roku. Anketa probíhala po letním semestru 2019/20, kdy hlasovalo 1 500 studentů, a zimním semestru 2020/21, kdy byla účast v anketě ještě o tisíc studentů vyšší. Výsledky za oba semestry byly sečteny dohromady.

Ing. David Říha, Ph.D. působí na Katedře marketingu FPH. Od roku 2018 je členem Akademického senátu VŠE, v červnu 2021 byl opětovně zvolen jako zástupce FPH. Je zakladatelem vedlejší specializace Sales management a vyučuje např. i ve vedlejší specializaci Marketing.
Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. Je členem České marketingové společnosti.

David Říha obhájil titul Pedagog roku