Děkan FPH ocenil nejlepší publikace roku 2018

Ve středu 19.12. proběhlo vyhlášení soutěže – Cena děkana za nejlepší publikace FPH r. 2018. Autoři mohli své publikace přihlásit v kategoriích: kniha (monografie i učebnice), článek v odborném časopise a nejlepší publikace studenta doktorského studia, přičemž v každé kategorii pan děkan ocenil 3 nejlepší publikace. Blahopřejeme autorům!

 

Kategorie Kniha

1.      místo: doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. a kol.

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství.

C. H. Beck, 2018

2.      místo: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. a kol.

Transformace a restrukturalizace podniku

C. H. Beck, 2018

3.      místo: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. a kol.

Základy marketingu

Grada Publishing, a. s., 2018

 

Kategorie článek v odborném časopise

1.      místo: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., Maria Cristina Longo, doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Do business incubators really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative Italian start-ups

Technovation, 2018

2.      místo: Ing. Petr Kolář, Ph.D., Hans-Joachim Schramm, Günter Prockl

Intermodal transport and repositioning of empty containers in Central and Eastern Europe hinterland

Journal of Transport Geography, 2018

3.      místo: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc

Effects of Soft Loans and Credit Guarantees on Performane of Supported Firms: Evidence from the Czech public Programme START

Sustainability, 2018

3.      místo (opravdu máme dvě 3.místa): Ing. Aleš Kubíček, Ph.D., doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

Gender-related factors in family business succession: A systematic literature review

Review of Managerial Science, 2018

 

Kategorie Nejlepší publikace studenta doktorského studia

ocenění: Ing. Eva Šrámková, Ph.D., Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. James Huňak

Container Shipping: The Evaluation of Quality Factors in Freight Forwarding Services

Transportation Journal, 2018