Děkan FPH ocenil nejlepší publikace roku 2021

Ve středu 15.12. proběhlo předání diplomů za nejlepší publikace v rámci soutěže „Cena děkana za nejlepší publikace FPH roku 2021″. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 17 publikací ve třech kategoriích (Kniha, Článek v odborném časopise a Nejlepší publikace studenta doktorského studia). Oceněny mohly být maximálně 3 publikace v každé kategorii.

Kategorie Kniha:

1. místo: RYDÉN, Pernille, HOSSAIN, Muhammad Ismail, KOTTIKA, Efthymia, ŠKARE, Vatroslav. Social Media Storms. Empowering Leadership Beyond Crisis Management [online]. 1st Edition. Oxfordshire, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. 174 s. ISBN 9780367425272. eISBN 9780367853297. Dostupné z: https://www.routledge.com/Social-Media-Storms-Empowering-Leadership-Beyond-Crisis-Management/Ryden-Hossain-Kottika-Skare/p/book/9780367425272.

2. místo: SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal. Preventivní restrukturalizace: Nová etapa koncepce sanačních procesů a její implementace do českého právního řádu. 1. vyd. Praha: Triton, 2021. 244 s. ISBN 978-80-7553-952-6.

3. místo: LOUŽEK, Marek, SMRČKA, Luboš. The European integration crisis: An economic analysis. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Schoolar Publishing, 2020. 388 s. ISBN 978-1-5275-5982-0.

 

Kategorie Článek v odborném časopise:

1. místo: DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, POTLUKA, Oto. Estimating the effects of public subsidies on the performance of supported enterprises across firm sizes. Research Evaluation [online]. 2021, roč. 30, č. 3, s. 290–313. eISSN 1471-5449. ISSN 0958-2029. DOI: 10.1093/reseval/rvab004.

2. místo: HOUDEK, Petr, BAHNÍK, Štěpán, HUDÍK, Marek, VRANKA, Marek. Selection effects on dishonest behavior. Judgment and Decision Making [online]. 2021, roč. 16, č. 2, s. 238–266. eISSN 1930-2975. Dostupné z: https://sjdm.org/journal/20/200824b/jdm200824b.pdf.

 

Kategorie nejlepší publikace studenta doktorského studia:

1. místo: FROLLOVÁ, Nikola, VRANKA, Marek, HOUDEK, Petr. A qualitative study of perception of a dishonesty experiment. Journal of Economic Methodology [online]. 2021, roč. 28, č. 3, s. 274–290. eISSN 1469-9427. ISSN 1350-178X. DOI: 10.1080/1350178X.2021.1936598.

2. místo: ROSECKÁ, Nikola, MACHEK, Ondřej. Non-family members and conflict processes in family firms: A systematic review of literature. Journal of Business Economics [online]. 2021, č. 8. července, s. 1–47. eISSN 0044-2372. DOI: 10.1007/s11573-021-01054-9.

 

Oceněným autorům gratulujeme!