Exkurze do přístavu jako odměna pro nejlepší studenty VS Logistika ve spolupráci s partnerem MSC

O tom, že se vyplatí pečlivá práce a podání skvělého výkonu během studia, ví své studenti VS Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Katedra logistiky svým studentům nejen, že nabízí různorodé exkurze, úspěšným absolventům uděluje mezinárodní certifikáty ECBLc., ale také odměňuje nejlepší studenty hrazeným výletem do přístavů, kde se mohou mnohému přiučit a rozšířit si znalosti v oblasti lodní logistiky.

V minulém měsíci proběhla exkurze do přístavů v Slovinském Koperu a Italském Terstu pod záštitou Katedry logistiky a partnerské společnosti MSC. Jaká byla náplň exkurze nebo jak to vypadá na takové přepravní lodi se dočtete v příspěvku účastníků exkurze na stránkách KLOG.

 

Vedlejší Specializace