Fakulta podnikohospodářská obhájila prestižní akreditaci EQUIS na další 3 roky

Fakulta podnikohospodářská úspěšně zakončila reakreditační proces EQUIS, a je i nadále jedinou fakultou v ČR s touto prestižní mezinárodní institucionální akreditací. Reakreditace byla udělena na další 3 roky.

Fakulta tak zůstává po boku nejlepších byznys škol, jakými jsou například HEC Paris, London Business School, ESADE Business School nebo University of St. Gallen. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 1% fakult z asi 15 tisíc všech byznys škol či fakult.

Akreditaci EQUIS fakulta získala v roce 2017, a to na tři roky. V roce 2020 obhájila reakreditaci na následující 3 roky. Poté byl v roce 2022 zahájen další reakreditační proces. V rámci tohoto procesu navštívil fakultu v únoru 2023 hodnotitelský EQUIS Peer Review Team ve složení Prof. Julia Balogun ( The University of Liverpool Management School, UK), Prof. Frank Pons (Faculté des Sciences de l’Administration Université Laval, Kanada), Dr. Jean-Philippe Ammeux (IÉSEG School of Management Lille-Paris, Francie), Mr. Allan Mitchell (Senior Business Advisor, Asea Brown Boveri (ABB) Ltd, UK). Cílem této komise bylo posoudit, zda fakulta splňuje nároky pro opětovné udělení akreditace EQUIS. Komise ověřovala informace, které fakulta uvedla v tzv. sebehodnotící zprávě, a to důkladnými rozhovory s vedením fakulty i vedením VŠE, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery.

V hodnotící zprávě komise zejména vyzdvihla vysoce nadstandardní propojení Fakulty podnikohospodářské s praxí a silnou identifikaci akademické obce s fakultou. Komise současně fakultě doporučila jasnější vymezení silných stránek oproti zahraniční konkurenci.

O reakreditaci rozhodla akreditační rada EQUIS na jednání 3. května 2023.

 


Akreditaci EQUIS uděluje EFMD pouze fakultám se špičkovou výukou, kvalitní vědeckou činností, vysokou mírou internacionalizace a silným propojením s praxí. Základním cílem akreditace je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, etická dimenze vzdělávání, mezinárodní přesah či provázanost s korporátní sférou.

Fakulta podnikohospodářská obhájila prestižní akreditaci EQUIS na další 3 roky