Fakulta podnikohospodářská se stala jedním ze strategických partnerů ZHAW University Zurich

Fakulta podnikohospodářská se stala jedním ze strategických partnerů ZHAW University Zurich/Švýcarsko (School of Management and Law).

Dnešního dne byla podepsána smlouva o strategické spolupráci mezi oběma fakultami. Smlouva byla podepsána Prof. Dr. Reto Steinerem, Prof. Stephanem Loretanem, Prof. Ing. Ivanem Novým, CSc. a Prof. Ing. Jindřichem Soukupem, CSc. FPH se tak stala jedním z osmi světových univerzitních strategických partnerů švýcarské univerzity, se kterou FPH již dlouhodobě spolupracuje. V současné době je to např. program MBA for Students, který je realizován společně s touto univerzitou.

Foto zaslal doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.