Fakulta podnikohospodářská uzavřela partnerství s Centrem Paraple

Centrum Paraple je novým partnerem Fakulty podnikohospodářské. Fakulta tak získala vedle organizace Spolu dětem druhého partnera v oblasti společenské odpovědnosti.

Díky novému partnerství se budou moci studenti FPH setkávat ve výuce s odborníky z Centra Paraple, a to v rámci předmětu 33F408 Neziskové organizace. Studenti mohou v této organizaci také absolvovat odbornou praxi. V neposlední řadě spolupráce předpokládá dobrovolnickou činnost, a to jak z řad studentů, tak akademických pracovníků FPH.

Fakulta je v oblasti společenské odpovědnosti aktivní dlouhodobě, což dokládá mimo jiné loňské ocenění Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků.  Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.