Fakultu podnikohospodářskou navštíví EQUIS Peer Review Team

equis_logoVe dnech 5. – 7. listopadu 2019 navštíví Fakultu podnikohospodářskou hodnotící komise EQUIS, neboli EQUIS Peer Review Team. Členy komise jsou Prof. Lin Zhou ze Shanghai Jiao Tong University, Prof. Dr. Martin Schader z Mannheim Business School, Prof. Jean-Philippe Bonardi z Faculty of Business and Economics (HEC Lausanne) a Prof. Guillermo Cisneros Garrido z ESADE Business School. Cílem komise bude posoudit, zda Fakulta podnikohospodářská splňuje nároky pro opětovné udělení akreditace EQUIS.

Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání European Foundation for Management Development (EFMD), je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou.

Přehled fakult s akreditací EQUIS, mezi které od roku 2017 patří právě i Fakulta podnikohospodářská, najdete zde.