Fakulta podnikohospodářská VŠE získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Fakulta podnikohospodářská VŠE je vítězem letošní Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, a to v kategorii veřejný sektor. Současně získala i mezinárodní ocenění EFQM Committed to Sustainability – 2STAR. Ceny vyhlásil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Slavnostní předávání Národních cen se uskutečnilo 28. listopadu 2017  ve Španělském sále Pražského hradu.

Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj uděluje Rada kvality ČR od roku 2009. Záštitu akci udělili prezident republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Cena představuje nezávislé externí hodnocení organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Předpokládá, že uchazeč se zabývá udržitelným rozvojem jako jednou ze strategických priorit. Hodnotící schéma je založeno na sebehodnocení organizace a hodnocení na místě dvěma nezávislými hodnotiteli.

„Společenská odpovědnost a udržitelnost je pro nás rozhodně jednou z priorit,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává: „Snažíme se, aby budoucí manažeři chápali, že podnikání může být zároveň profitabilní i udržitelné. To dokládají mimo jiné aktuální studentské projekty v této oblasti, které řešíme ve firmách, jako je např. Tesco, GE Aviation, Skanska, ČSOB nebo třeba městská část Prahy 7.